Veilederen er et samarbeidsprosjekt - Fleksibel utdanning Norge

Fleksibel utdanning Norge jobber for at alle skal få tilgang på god utdanning, uavhengig av bosted, livssituasjon og individuelle behov. I dette inngår å styrke undervisningskvaliteten i fleksibel, nettbasert og digitalt tilrettelagt utdanning. Vi skal jobbe for at de som er i en læringsprosess, får best mulig støtte gjennom god organisering av undervisning, læringsaktiviteter og vurdering.

I tillegg til våre Normer for kvalitet i fleksibel utdanning og opplæring har vi ønsket å lage en praktisk kvalitetsveileder i tett samarbeid med kvalitetsutvalget vårt. Vi har først og fremst laget den for dem som utvikler fleksible studie- og opplæringstilbud, og for dem som underviser og veileder på digitale flater. Veilederen ble publisert første gang i 2017. Mye har skjedd på feltet siden den tid, og i 2022/2023 har veilederen gjennomgått en omfattende revidering.

Det er særlig del 2 med sine konkrete råd og eksempler som er skrevet helt om fordi både teknologien og bruken av den har utviklet seg mye på få år, men vi har også benyttet anledningen til å oppdatere resten av innholdet. Med 2023-revisjonen blir veilederen hybrid med en digital versjon som vil ha plass til flere eksempler og fordypninger.

Vi håper at veilederen vil være et godt og nyttig verktøy, samtidig som den fortsatt bør videreutvikles og oppdateres jevnlig. Konstruktiv kritikk, kommentarer og innspill ønskes derfor velkommen.

Fleksibel utdanning Norge retter en stor takk til vårt kvalitetsutvalg for all jobben og ekspertisen de har lagt ned i denne veilederen.

Kvalitetsutvalget 2022/2023 har bestått av Mette Villand, Høgskolen i Innlandet (utvalgets leder), Line Nilsen, Handelshøyskolen BI, Katrine Utgård, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Gerhard Yngve Amundsen, NOKUT, Irene Lona, OsloMet, Ole Fredrik Stevning og Stine Hvila Lind, Fagskolen i Viken, og Rebecca Nordby Johansen, Høyskolen Kristiania. 

I tillegg har Anna Steen-Utheim, USN, og Randi Elisabeth Hagen, Høgskolen i Innlandet, bidratt med spesialkompetanse på henholdsvis vurdering og universell utforming.

Sentrale forfattere for 2017-versjonen var: Toril Eikaas Eide, Anne B. Swanberg, Gjermund Eikli, Anders Nome, Michelle Storakeren, Wenche Halvorsen, Blake W. Miller og Anne Mette Bjørgen.

I tillegg har svært mange av FuNs medlemmer bidratt med innspill, rettelser og kommentarer.

Kari Olstad og Audhild Håvaldsrud fra Fleksibel utdanning Norge har vært kvalitetsutvalgets sekretærer.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!