Konkrete eksempler på læringsaktiviteter og digital tilrettelegging i fleksible undervisningstilbud - Fleksibel utdanning Norge

I dette kapittelet vil vi utdype og gi eksempler på hvordan man kan planlegge god undervisning, slik det er lagt grunnlag for i veilederens første del. Selv om det finnes forskning som underbygger en del av innholdet, er mye basert på god praksis fra norske pedagoger med erfaring fra fleksibel undervisning.

I rapporten «Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning» viser NIFU til at bruk av digital teknologi i høyere utdanning «kan (…) bidra til (1) mer studentaktiviserende undervisningsformer, til (2) pedagogisk utvikling, særlig i praksisnære fag, samt til (3) økt tilgjengelighet i høyere utdanning. Dette forutsetter at bruken av digital teknologi er en integrert del av et helhetlig lærings- og undervisningsdesign, og at undervisere og studenter har både forståelse for og kompetanse innen bruk av digitale verktøy i et pedagogisk øyemed.»(27) I samme rapport understrekes viktigheten av «Å være tydelig overfor studentene om hva man ønsker å oppnå – «hva, hvorfor og hvordan» – med oppgaver og annet arbeid» når det gjelder bruken av digital teknologi.» I fleksible tilbud handler dette om god balanse mellom faste strukturer og variasjon i læringsaktivitetene. For eksempel vil det være slik at det i samlingsbaserte kurs og studier handler både om aktivitet og aktivitet mellom fysiske eller digitale samlinger.

I tillegg er det lagt til to kapitler om hensyn man bør ta når det gjelder universell utforming, opphavsrett og personvern.

Fotnoter

  1. 27

    Korseberg et al. (2022) Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning, NIFU Rapport 2022:1 https://www.nifu.no/publications/1984117/  (side 9)

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!