Konkrete eksempler på læringsaktiviteter og digital tilrettelegging i fleksible undervisningstilbud - Fleksibel utdanning Norge

I dette kapittelet vil vi utdype og gi eksempler på hvordan man kan planlegge god undervisning, slik det er lagt grunnlag for i veilederens første del. Selv om det finnes forskning som underbygger en del av innholdet, er mye basert på god praksis fra norske pedagoger med erfaring fra fleksibel undervisning.

I rapporten «Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning» viser NIFU til at bruk av digital teknologi i høyere utdanning «kan (…) bidra til (1) mer studentaktiviserende undervisningsformer, til (2) pedagogisk utvikling, særlig i praksisnære fag, samt til (3) økt tilgjengelighet i høyere utdanning. Dette forutsetter at bruken av digital teknologi er en integrert del av et helhetlig lærings- og undervisningsdesign, og at undervisere og studenter har både forståelse for og kompetanse innen bruk av digitale verktøy i et pedagogisk øyemed.» I samme rapport understrekes viktigheten av «Å være tydelig overfor studentene om hva man ønsker å oppnå – «hva, hvorfor og hvordan» – med oppgaver og annet arbeid» når det gjelder bruken av digital teknologi.» I fleksible tilbud handler dette om god balanse mellom faste strukturer og variasjon i læringsaktivitetene. For eksempel vil det være slik at det i samlingsbaserte kurs og studier handler både om aktivitet og aktivitet mellom fysiske eller digitale samlinger.

I tillegg er det lagt til to kapitler om hensyn man bør ta når det gjelder universell utforming, opphavsrett og personvern.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her