Om kvalitet i digitalt tilrettelagt undervisning - Fleksibel utdanning Norge

Kvalitetsutvalget ser ingen prinsipiell forskjell mellom kvalitet i digital og fysisk undervisning. Det meste av undervisning i dag er trolig også en kombinasjon av begge disse formene. Det viktige er at når en bruker digitale læringsarenaer, får en delvis andre muligheter og utfordringer enn når de lærende og underviseren befinner seg på samme sted. Det er disse mulighetene og utfordringene denne veilederen handler om.

På digitale flater, ofte via en læringsplattform, kan de lærende få tilgang til fagstoff, informasjon og læringsressurser. Der kan de jobbe med fagstoffet individuelt og sammen med andre gjennom ulike typer aktiviteter. Det kan legges til rette for et læringsløp med samarbeid, diskusjon, refleksjon og utveksling av erfaringer, samt ulike former for presentasjoner og faglige innspill fra andre lærende og undervisere. Her kan det gjennomføres veiledning, tilbakemelding og vurdering. Med andre ord skapes det en digital arena for alt som karakteriserer og er forutsetninger for god undervisning og læring.

Det kreves grundig planlegging, gjennomtenkte valg og helhetlig tilrettelegging for at de lærende skal oppnå ønsket læringsutbytte når de har fullført utdanningen. Dette gjelder uavhengig av hvilke arenaer undervisningen foregår på, og uavhengig av hvilken teknologi som brukes.

Gjennom denne veilederen ser vi på ulike forhold som hver for seg og sammen kan bidra til god kvalitet i fleksibel opplæring og undervisning.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!