Hvem skal lære, og hva skal de lære? - Fleksibel utdanning Norge

I kapittel 1 ble det fokusert på målgruppen. Når vi nå skal beskrive ulike digitale læringsaktiviteter og -ressurser, må vi igjen rette fokuset på hvem de lærende er. Det er derfor et godt råd å variere de digitale læringsaktivitetene og -ressursene med tanke på en sammensatt målgruppe. En variasjon kan for eksempel bestå i å tilby de lærende faginnhold i forskjellige formater eller øvingsoppgaver med ulik vanskelighetsgrad.

Læringsutbyttebeskrivelsene og kompetansemålene bør brukes aktivt i undervisningen for å klargjøre hvilket læringsutbytte den lærende og underviseren sammen arbeider for å utvikle. Beskrivelsene er viktige verktøy for både bevisstgjøring og motivasjon og for å vurdere framdrift.

Ofte kan det være klargjørende å bryte læringsutbyttebeskrivelsene ned på et mer detaljert nivå. Hensikten er at det skal bli klart hva de lærende skal kunne og være i stand til ved fullført kurs eller studium. For å gjøre dette tydelig for de lærende kan underviseren med fordel informere om, begrunne og drøfte sammenhengen mellom læringsutbytte og læringsaktiviteter sammen med de lærende.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!