Hvem skal lære, og hva skal de lære? - Fleksibel utdanning Norge

I kapittel 1 ble det fokusert på målgruppen. Når vi nå skal beskrive ulike digitale læringsaktiviteter og -ressurser, må vi igjen rette fokuset på hvem de lærende er. Det er derfor et godt råd å variere de digitale læringsaktivitetene og -ressursene med tanke på en sammensatt målgruppe. En variasjon kan for eksempel bestå i å tilby de lærende faginnhold i forskjellige formater eller øvingsoppgaver med ulik vanskelighetsgrad.

Læringsutbyttebeskrivelsene og kompetansemålene bør brukes aktivt i undervisningen for å klargjøre hvilket læringsutbytte den lærende og underviseren sammen arbeider for å utvikle. Beskrivelsene er viktige verktøy for både bevisstgjøring og motivasjon og for å vurdere framdrift.

Ofte kan det være klargjørende å bryte læringsutbyttebeskrivelsene ned på et mer detaljert nivå. Hensikten er at det skal bli klart hva de lærende skal kunne og være i stand til ved fullført kurs eller studium. For å gjøre dette tydelig for de lærende kan underviseren med fordel informere om, begrunne og drøfte sammenhengen mellom læringsutbytte og læringsaktiviteter sammen med de lærende.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her