Andre hensyn - Fleksibel utdanning Norge

Mange programmer og plattformer som er laget til et læringsformål, er basert på ferdige maler. Bruk av maler kan gi gode brukergrensesnitt og sørge for at man husker å inkludere viktige elementer i kursene. Noen verktøy er spesielt laget for læring og undervisning, andre for mer generell bruk i arbeidsliv, underholdning og sosial kommunikasjon. Både tekniske og juridiske egenskaper er med i vurderingen ved valg av digitale verktøy og læringsarenaer. I de følgende avsnittene skal vi se på typiske funksjoner i læringsplattformene og som brukes av mange utdanningsinstitusjoner.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her