7: Vurdering av og for læring - Fleksibel utdanning Norge

Vurdering kan anses som en del av læringssituasjonen – både underveis og ved slutten. Fleksibilitet i vurdering kan omhandle tidspunkt for sluttvurdering, valg av vurderingsform og krav, betydningen av innlevering og eksamen for sluttresultatet osv. (Li og Wong, 2018)

Vurdering har tidligere gjerne vært forstått som sluttvurdering, mens man nå heller skiller mellom vurdering av og for læring. Disse to vurderingsformene har ulike hensikter. Vurdering av læring innebærer at den lærende får vist sin kompetanse, og dette er et uttrykk for måloppnåelse. Måloppnåelse viser det kompetansenivået den enkelte har oppnådd. Vurdering for læring bygger på en forståelse av at kunnskap utvikles underveis i et læringsløp. Nancy Falchikov sier at vurdering for læring støtter læringsprosessen hvis formålet er å identifisere områder og potensial for forbedringer.

I dag er det stor enighet om at vurdering av og for læring i utdanningssammenheng har tre hovedformål:

  1. Å fremme læring: underveisvurdering og sluttvurdering
  2. Å informere og sertifisere til videre utdanning og arbeid: sluttvurdering 
  3. Å gi informasjon som grunnlag for kvalitetsutvikling og styring: evaluering eller kvalitetsvurdering.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her