7: Vurdering av og for læring - Fleksibel utdanning Norge

Vurdering kan anses som en del av læringssituasjonen – både underveis og ved slutten. Fleksibilitet i vurdering kan omhandle tidspunkt for sluttvurdering, valg av vurderingsform og krav, betydningen av innlevering og eksamen for sluttresultatet osv. (Li og Wong, 2018) (18)

Vurdering har tidligere gjerne vært forstått som sluttvurdering, mens man nå heller skiller mellom vurdering av og for læring. Disse to vurderingsformene har ulike hensikter. Vurdering av læring innebærer at den lærende får vist sin kompetanse, og dette er et uttrykk for måloppnåelse. Måloppnåelse viser det kompetansenivået den enkelte har oppnådd. Vurdering for læring bygger på en forståelse av at kunnskap utvikles underveis i et læringsløp. Nancy Falchikov (19) sier at vurdering for læring støtter læringsprosessen hvis formålet er å identifisere områder og potensial for forbedringer.

I dag er det stor enighet om at vurdering av og for læring i utdanningssammenheng har tre hovedformål:

  1. Å fremme læring: underveisvurdering og sluttvurdering
  2. Å informere og sertifisere til videre utdanning og arbeid: sluttvurdering 
  3. Å gi informasjon som grunnlag for kvalitetsutvikling og styring: evaluering eller kvalitetsvurdering.

Fotnoter

  1. 18

    NIFU Arbeidsnotat 2021:18 https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/2838399 (Hentet 04.05.2023)

  2. 19

    Falchikov, N. (2013). Improving assessment through student involvement: Practical solutions for aiding learning in higher and further education. Routledge.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!