Underveisvurdering – vurdering for læring - Fleksibel utdanning Norge

Underveisvurdering handler om å gi de lærende tilbakemeldinger underveis i læringsprosessen, tilbakemeldinger som gir informasjon om hvordan de kan videreutvikle sin kompetanse. Målet med underveisvurdering er at de lærende skal bli mer bevisste på og få større eierskap til sin egen læringsprosess. De skal også få støtte til å regulere sin egen læring framover. 

John Hattie og Helen Timperley (2007) kaller underveisvurdering feedback og deler den inn i tre sentrale prinsipper (20):

  1. Feed up: en klargjøring av målet. De lærende må få kunnskap om hva som er målet, og hva som forventes av dem.
  2. Feed back: tilbakemelding på hvordan man ligger an i forhold til målet, eller hva den lærende har prestert til nå.
  3. Feed forward: informasjon om hva den lærende trenger å gjøre for å komme seg videre mot målet.

Det finnes betydelig internasjonal forskning som viser betydningen tilbakemeldinger kan ha for læring (21). Uavhengig av hvilken tilbakemeldingsform vi velger, er det viktig å se på vurdering som en integrert del av undervisningen og læringsforløpet, og tidlig i planleggingsprosessen stille seg spørsmål om hvor i læringsløpet underveisvurdering er hensiktsmessig.

Modellen under er en videreutvikling av modellen i kapittel 6. I dette tilfellet illustrerer den hvordan underveisvurdering er en integrert del av øvrige undervisningsaktiviteter.

Modellen er en fortsettelse av figur 4, men her er vurderingsaktiviteter lagt til
Figur 5 Illustrasjon av hvordan underveisvurdering kan integreres i en læringsprosess

Fotnoter

  1. 20

    Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research77(1), 81–112.

  2. 21

    Black, P. & Wiliam, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. Granada Learning. Hattie, J. (2009) Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analysis relating to achievement. Routledge.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!