Tillit i vurderingssituasjonen - Fleksibel utdanning Norge

Vurdering har potensial til å fremme læring fordi vurderingene kan gjøres gjennom aktivitet, interaksjon og refleksjon. De lærende må anvende, analysere, vurdere, skape og reflektere som en del av læringsprosessen. I tillegg skal de vurdere andres arbeid og gjøre sitt eget arbeid tilgjengelig for andres synspunkter. I en slik situasjon er det naturlig at noen lærende føler seg sårbare fordi de eksponerer eget arbeid. David Carless understreker derfor betydningen av tillit i vurderingssituasjoner. Å bygge tillit og gode relasjoner mellom underviser og lærende er viktig fordi det skaper trivsel og påvirker de lærendes engasjement i læringsprosessen, hevder han. Uten tillit kan vi risikere at noen holder tilbake informasjon, noe som vil gå ut over deres læringsutbytte.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her