Opphavsrett - Fleksibel utdanning Norge

Opphavsrett er et omfattende og lovregulert område, først og fremst underlagt loven om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). Det er gjort en del unntak for undervisning, og ulike unntak og avtaler gjelder de ulike nivåene av utdanningsløpet. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med avtalene som er inngått av din institusjon, sektor eller virksomhet, og også med nettstedet delrett.no som drives av Udir og HK-dir. Der kan du gå inn direkte på den aktiviteten eller situasjonen du trenger informasjon om. Delrett.no har veiledere både for den som skal undervise og den som skal lære. Understående er derfor ment som en slags huskeliste heller enn en veiledning.

Ifølge Store norske leksikon er opphavsrett: « …() den rett som blir gitt til den som skaper et åndsverk. Eksempler på åndsverk kan være bøker, filmer, musikk, fotografier eller dataprogrammer. For at noe skal regnes som åndsverk må det være resultat av en original, skapende innsats. Opphavsmannen får enerett til å fremstille eksemplarer av verket og til å gjøre det tilgjengelig. (39)»

En underviser må passe på begge sider av saken, både hva slags tilganger en vil gi til sine egne åndsverk, og riktig bruk og deling av andres åndsverk i undervisningen. I tillegg snakker vi om bruksrett, som er retten til å bruke verket. Mange kan ha bruksrett til samme verk samtidig, men bruksretten kan også være eksklusiv.

Underviserne vil i utgangspunktet ha opphavsrett til materiell som de utarbeider, inkludert powerpointer, opptak av forelesninger og podkaster. Tolkninger av arbeidsavtalen vil i noen tilfeller tilsi at arbeidsgiver automatisk får bruksrett til slikt materiell. Igjen vil det være forskjeller mellom ulike deler av sektoren. Vi anbefaler at institusjonene og de ansatte har avtaler om bruk av slikt materiell.

Opphavsretten gjelder uavhengig av hvilken situasjon åndsverket ble framstilt i. De lærende har opphavsrett til sine åndsverk, og de skal behandles på samme måte, det vil si kun gjengis med deres tillatelse.

Ethvert åndsverk, og med visse unntak deler av et åndsverk, skal i utgangspunktet gjengis med tillatelse fra opphavsrettsinnehaver. Det kan være personlig tillatelse, felles avtaler som Kopinor-avtalen eller en generell lisensiering som gir bruksrett. Normalt går åndsverk etter en viss tid automatisk over til nesten fri bruk.

Brukslisenser

Brukslisenser er nyttige både for den som skal dele og den som skal bruke. Den vanligste er nok Creative Commons – en ideell, global organisasjon som vil fremme deling og gjenbruk av kreativitet og kunnskap ved å lage ressurser som gjør det enklere å dele og bruke på lovlig vis. Den som deler sine verk under CC-lisenser, gir betingelser for hvordan andre kan bruke materiellet, men beholder opphavsretten.

Denne veilederen er publisert under den åpne CC-lisensen 4.0. BY-SA. Det betyr at du ikke bare kan sitere fra den, men også bruke større deler enn det som går innenfor vanlig sitatskikk, samt oversette og videreutvikle, så lenge du publiserer det nye produktet ditt med samme lisens og navngir oss som kilde.

Open Educational Resources (OER), på norsk åpne læringsressurser, er betegnelsen på læringsressurser som er produsert under lisenser som gir en videre bruksrett. To gode norske eksempler er nettstedene til Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og Store norske leksikon (SNL). NDLA har læringsressurser som ofte består av flere elementer, som bilder, videoer og tekst. Hvert element er da merket med hvilken brukslisens det har, og en forklaring på hvordan den kan brukes. Store norske leksikon er eid av universitetene og flere ideelle organisasjoner, og artiklene er skrevet av et stort utvalg eksperter. Det er forfatteren av hver artikkel som bestemmer hva slags brukslisens artikkelen skal ha.

Opptak av undervisning -der opphavsrett og personvern møtes

Når det gjelder publisering av bilder av personer, kommer personvern inn i tillegg til opphavsrett. Det samme gjelder lyd- og filmopptak der andre mennesker kan identifiseres. Ved opptak av undervisning er det derfor viktig å holde styr på

  • undervisers og eventuelt tredjeparts opphavsrett til materialet
  • behandling av undervisers og de lærendes personopplysninger (stemme og bilde er også personopplysninger)
  • lagring og deling av opptak (hvor det skal lagres, hvor lenge, og hvem som skal ha tilgang)

Opptak av undervisning kan også potensielt deles videre som en læringsressurs utenfor den opprinnelige klassen/gruppen. Selv om en i egen undervisning ofte kan bruke andres åndsverk ganske vidt, vil et slikt delt opptak kunne regnes som publisering. Og da vil det gjelde andre regler.

Strømming av undervisning vil vanligvis ikke regnes som en digital læringsressurs, og det vi kan kalle ulemper med behandling av personopplysninger, vil være mindre. Likevel vil mange undervisere og institusjoner ta med i beregningen at de lærende kan ta opptak av strømmingen med egne applikasjoner.

Fotnoter

  1. 39

    https://snl.no/opphavsrett

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!