Hva skal underviserens rolle være? - Fleksibel utdanning Norge

Underviserne trer gjerne inn i ulike roller gjennom et studieløp. Fra undersøkelser vet vi at kontakten med underviseren er svært viktig for de lærende i fleksible studier (15) og generelt (16). Ved siden av tidlig forventningsavklaring overfor dem er det derfor også viktig å avklare ansvarsforhold underviserne imellom, slik at deltakernes forventninger blir møtt på en god måte.

Nedenfor presenteres noen spørsmål en kan stille seg i planleggingsarbeidet. Det finnes ingen fasitsvar på disse spørsmålene, men det er viktig å være bevisst på dem.

Nyttig å tenke over:

 • Hvem skal ha oppfølgingsansvar for de lærende – og på hvilke områder?
 • Skal underviserne fordele de lærende mellom seg eller ha felles ansvar?
 • Når og gjennom hvilke kanaler skal underviserne være tilgjengelig for de lærende, og hvordan skal det kommuniseres?
 • Hva skal oppfølgingen av de lærende bestå av? Vurdering og kommentering av oppgaver, veiledning én-til-én eller i grupper, svar på direkte spørsmål, moderere diskusjonsforum, deltakelse i diskusjoner?
 • Skal underviserne være til stede sammen med de lærende i grupper på den digitale læringsarenaen?

Skal oppgaver fordeles mellom underviserne slik at noen veileder de lærende og noen sørger for at innholdet på læringsarenaen er oppdatert, eller skal alle ha de samme oppgavene og eventuelt fordele tidspunktene?

Forventningene til underviseren kan være annerledes digitalt enn i fysisk undervisning, for eksempel når det gjelder responstid. For mange vil trolig erfaringer fra bruk av sosiale medier forsterke forventningen om nesten øyeblikkelig respons, og man kan lett bli misfornøyd om det tar lang tid å få tilbakemelding.

Mengden av henvendelser kombinert med en forventning om rask tilbakemelding kan føre til stor arbeidsbelastning for underviserne. Her gjelder det at underviseren (og eventuelt institusjonen) ved oppstart av studiet tydelig avklarer gjensidige forventninger og forpliktelser.

Fotnoter

 1. 15

  For eksempel Høyskolen Kristiania (2021) Kvalitetsrapport 2021, https://www.kristiania.no/contentassets/0037a3fad61e46119009615ecf8e06a0/hk_kvalitetsrapport_2021.pdf og Rønning, W. (2013) Nettskolestudenter – motiver, mestring og ambisjoner, utgitt av NTNU for Fleksibel utdanning Norge.

 2. 16

  For eksempel Damsgaard, H. L. (2019), Studielivskvalitet: Studenters erfaringer med og opplevelse av kvalitet i høyere utdanning, Universitetsforlaget.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!