Strukturering av innholdet - Fleksibel utdanning Norge

Et undervisningsforløp av høy kvalitet er et resultat av en grundig utviklingsprosess, en systematisk refleksjon som resulterer i en rekke pedagogiske og didaktiske valg for hele læringsprosessen.

I planleggingsprosessen strukturerer man faginnholdet og gjør det tydelig hva det skal jobbes med når og i hvilken rekkefølge. Dette pedagogiske designet kalles ofte en læringssti, en struktur som burde være brukervennlig for de lærende. Faginnholdet kan deles inn i mindre enheter eller moduler som bygger på hverandre og skaper god progresjon. Innenfor hver enhet vil de lærende finne relevante læringsressurser i ulike formater, arbeidsoppgaver, samarbeidsopplegg, diskusjons- og refleksjonstemaer osv.  Å ha et avslutningselement for hver enhet eller modul er et godt pedagogisk grep. Dette kan være i form av repetisjon av det viktigste innholdet, en avsluttende oppgave eller en vurdering.

En del av den planlagte strukturen innebærer tilrettelegging av læringsaktiviteter som de lærende skal gjøre. Slike aktiviteter kan for eksempel være å lage presentasjoner i ulike formater, løse oppgaver, motta og gjøre vurderinger av andres arbeid, delta i fellesundervisning, skrive refleksjonsblogger og diskutere i diskusjonsgrupper.

Alle elementene har ulik plass i studieløpet. De lærende trenger å få informasjon om hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det. De trenger råd om hva som kan være den beste rekkefølgen, hva som er mest relevant, og hvilke elementer som overlapper, utfyller eller forsterker hverandre.

NIFU-rapporten Fleksibel opplæring for voksne: En kunnskapsoppsummering (12) viser at evne til selv å regulere læring er sentralt for å ha utbytte av fleksible opplæringsløp. Det kan bety at et tydelig tilrettelagt læringsløp kan være en nødvendig støtte for å oppnå ønsket læringsutbytte for mange, dersom de ikke har den nødvendige erfaringen eller evnen til selvregulering. Samtidig indikerer funnene i denne kunnskapsoppsummeringen at det er behov for mer forskning på balansen mellom fleksibilitet og veiledning for å fremme gjennomføring.

Det er et mål at den digitale læringsarenaen er så oversiktlig, informativ og intuitiv som mulig. Det finnes mange måter å strukturere innhold på i læringsplattformen. Noen avgjørelser er allerede tatt gjennom valg av læringsplattform, men det finnes likevel en del valgmuligheter. Her er det samlet noen råd:

Råd og tips:

 • Presenter elementene i den rekkefølgen det er tenkt at de lærende skal jobbe med dem, for å sette dem i læringsmodus og gi en overordnet struktur.
 • Presenter det essensielle faginnholdet før supplerende og spesialisert innhold. Vær tydelig på hva som er hva.
 • Ha få temaer i hver enhet eller modul. Rekkefølgen på læringsaktivitetene må komme tydelig fram i alle enhetene.
 • Gradvis åpning av enheter eller moduler kan være med og styre progresjonen.
 • Det bør være lett å finne tilbake til ressurser senere i studiet.
 • Læringsmateriell (podkast, modeller, videoer, bilder osv.) som benyttes, bør navngis så intuitivt og enkelt at det er lett å søke opp, og må følge krav til universell utforming.
 • I den overordnede strukturen bør det komme fram hvordan materialet er organisert. For å hjelpe de lærende kan enhetene ha enkle navn som “uke 1, uke 2, uke 3”, eller “Modul 1 Straffeloven, Modul 2 Forvaltningsloven”, heller enn generelle navn som “Videoer, tester, PDF-er “.
 • Samsvar i design og navnsetting av ressurser fra modul til modul og fra kurs til kurs gjør oversikten bedre og navigeringen lettere.
 • Lenker skal markeres tydelig, slik at en vet hva som ligger bak lenken, og hvorfor den er relevant.
 • Læringsressurser kommer i mange ulike formater og fra mange ulike leverandører. Pass på at ressursene er tilgjengelige og trygge å bruke.
 • Læringsplattformen er et lukket område der de lærende skal kunne føle seg trygge. Det er derfor god praksis å gjøre oppmerksom på hvilke ressurser som ligger utenfor plattformen, særlig hvis det forventes at de lærende bidrar med meninger og kommentarer.

Innhold som publiseres digitalt, skal være universelt utformet. Det er viktig å være klar over at en slik utforming er positiv for alle, ikke bare personer med spesielle behov (13). 

Det finnes en rekke krav til universell utforming i undervisning. Prinsippene for universell utforming faller ofte sammen med prinsipper for god undervisning og god utforming av digitale ressurser generelt. Det finnes derfor et eget kapittel med råd og tips om utforming av digitalt innhold i del 2

Fotnoter

 1. 12

  Wollscheid, S., Bergene, A. C. & Olsen, D.S (2020) Fleksibel opplæring for voksne: En kunnskapsoppsumering NIFU-rapport 2020:29 https://hdl.handle.net/11250/2728210

 2. 13

  https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/universell-utforming-av-sosiale-medium/1957 (hentet 04.05.2023)

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!