Skal man tilrettelegge for fysiske samlinger? - Fleksibel utdanning Norge

Noen studier som i hovedsak har en digital gjennomføringsform, kan også ha noen fysiske samlinger. På samme måte vil fysisk undervisning også ha digitale elementer. En rekke kurs gjennomføres uten frammøte, og mange vil ha nytte av den fleksibiliteten det gir. Et studietilbud uten samlinger eller fysiske møteplasser kan gi flere mulighet til å delta i opplæringen, mens kombinasjonen av digital undervisning og fysiske samlinger kan utnytte de faglige og pedagogiske fordelene ved begge arbeidsmåtene.

Når en velger å ha fysiske samlinger i studieopplegget, er det viktig å bruke disse til aktiviteter og samhandling.  Forelesninger og annen formidling kan fint foregå på en digital læringsarena, mens samlingene bør brukes til praktiske øvinger, samarbeid, skape i fellesskap, kommunisere, reflektere og drøfte med hverandre. Det å tilrettelegge for fysiske møter mellom de lærende kan være viktig for mange i deres progresjon for å kunne ta samhandlingen videre i det digitale rom.

Det styrende prinsippet er at det er fagets egenart og type målgruppe for tilbudet som avgjør om det er hensiktsmessig å ha fysiske samlinger eller ikke. Vær oppmerksom på at for noen målgrupper kan det å møtes være en forutsetning for deltakelse, for andre en hindring.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!