Digitale samlinger - Fleksibel utdanning Norge

Noen fleksible studier og kurs er lagt opp som hovedsakelig asynkrone med noen samlinger, mens i andre tilfeller er samlingene hovedkomponenten. Uansett vil synkrone samlinger være et godt utgangspunkt for å gi de lærende tilbakemeldinger, enten de stiller direkte spørsmål eller får prøve ut sine kunnskaper og ferdigheter med ulike oppgaver. Der det er mulig å dele inn i mindre grupper, vil dette kunne gi et veldig godt grunnlag for tilbakemeldinger. Å flytte mest mulig av presentasjoner over i asynkrone aktiviteter kan frigi tid til andre læringsaktiviteter i den synkrone undervisningen. Synkrone samlinger kan være fysiske eller digitale og brukes der man har behov for å samles i sanntid og kommunisere direkte med hverandre. Der man har digitale seminarer, kaller man det for webinar.

Råd og tips for å aktivere de lærende i digitale samlinger

 • Gi de lærende en klar agenda. Tiden kan føles lenger foran en skjerm, og det å vite hva som skal skje, kan hjelpe deltakerne med å holde fokus.
 • Gi de lærende en PowerPoint-presentasjon i begynnelsen av eller i forkant av samlingen. Da kan de importere denne rett inn i sine notater eller notere på powerpointen.
 • Alt må ikke foregå i videoverktøyet (Zoom, Teams eller lignende). Deltakersamhandling i verktøy av typen Padlet, Menti eller Curipod kan skje parallelt med fellesforelesning. Pass på at verktøyet er klarert for bruk ved din institusjon (GDPR).
 • Om studiet har synkrone aktiviteter for alle, kan læringsplattformen være et godt sted å bygge miljø og følelse av sosial tilhørighet. Legg gjerne opp til litt uformelle kommunikasjonsøvelser. Underviseren kan møte opp i det digitale rommet fem minutter før start og småprate med de lærende etter hvert som de dukker opp.
 • Bruk gjerne breakout rooms. De kan brukes strukturert ved at de lærende får en oppgave. I så fall er det lurt å peke ut en ordstyrer/sekretær, samt gi dem et samskrivingsverktøy. Lag gjerne også en tidsplan, for eksempel 3 minutter til småprat, 10 minutter til fri diskusjon av oppgave og 7 minutter til å formulere et forslag til svar eller løsning. Det kan være fint at underviser besøker rommene mens de jobber.
 • La de lærende få 3–5 minutter til oppsummering i breakout rooms.
 • I små grupper kan man bruke ikoner eller emojis til små polls, avstemninger, mini-quizer osv.
 • Bruk digitale samlinger til presentasjon av gruppearbeid.
 • Gi tilbakemelding til de lærende underveis, slik at de vet at underviseren setter pris på deltakelse, og at innspill er verdifulle.

For den som skal holde digitale samlinger, er det lurt å forberede seg grundig både på det faglige og det tekniske. Det kan være vanskeligere å ta ting på sparket når kommunikasjonen skjer digitalt, og om noe svikter, er det ikke så mange virkemidler til rådighet. På plussiden kan en bruke manuskript og huskelister uten at noen ser det.

Råd og tips for å planlegge og gjennomføre gode digitale samlinger:

 • Ha en god plan og struktur på digitale samlinger, og planlegg spesielt for overganger mellom presentasjon og interaktivitet.
 • Bruk visuelle hjelpemidler som lysbilder, videoer eller demonstrasjoner for å utdype og anskueliggjøre faginnholdet, men disse må støtte opp under fakta som formidles.
 • Prøv å finne et rom med jevnt, mildt lys og god støydemping.
 • Sørg for god lyd! Hodetelefon (headset) anbefales fortsatt hos alle deltakere.
 • Send ut agenda, motivasjonsvideo og/eller informasjon om anbefalt litteratur på forhånd. De lærende skal være like godt forberedt til digitale samlinger som til klasseromsundervisning.
 • God digital framtreden krever øvelse: Øv på å kikke inn i kamera, på å holde musepekeren stødig, på jevnt talevolum, men variert tempo, og på å holde et øye med deltakerne mens du presenterer. Mye av dette kan en trene på alene ved å bruke den integrerte opptaksfunksjonen i videoplattformen.
 • Med mange deltakere er det en fordel å ha med seg en kollega eller assistent til å dele på oppgavene.
 • I mindre gruppemøter kan alle ha mikrofon, men håndhev en regel om at bare den som til enhver tid snakker, kan ha sin slått på.
 • Ikke vær redd for pauser i samtalen eller forelesningen. La de lærende få tid til å tenke igjennom hva som blir sagt, og til eventuelt å formulere spørsmål
 • Legg inn minst like mange og like lange pauser som du ville gjort i en fysisk forelesning.
 • Avslutt med en oppsummering av dagens tema, men gjerne også med tips til hva de lærende bør gjøre videre for å fortsette læringsprosessen.

Kamera på eller av

Man kan forvente at de lærende har på kamera, spesielt om forventningene har vært tydelige fra begynnelsen. Men det finnes ulike grunner til ikke å kreve kamerabruk. Læring kan være en sårbar prosess, og kameraeksponering kan virke både invaderende og slitsomt. Mange vil være komfortable med å ha på kamera i gruppesamtaler og andre samhandlingsaktiviteter, men ikke i større klasser der man ofte er en mer passiv tilhører. Den beste anbefalingen vi kan gi, er å diskutere det med de lærende. La dem forstå hvordan det kan være gunstig for deres læring, men at det til syvende og sist er deres valg. For noen lærende kan det også være et spørsmål om personvern. Sårbare grupper kan ha behov for ikke å bli sett av andre lærende

Opptak av digitale samlinger

Opptak av webinarer eller annen undervisning kan være en fin læringsressurs. Når undervisningen skjer i form av digitale samlinger, vil gjerne de lærende etterspørre, og kanskje forvente, at det også blir tilgjengelig i ettertid som opptak. Dette kan øke fleksibiliteten ved at de lærende får tilgang uten å stille til fast tid. samlinger der det blir gjort opptak, bør deltakerne alltid samtykke (35) og ha mulighet til å skru av kamera eller gå ut. Mange videoverktøy har innstillinger for at bare den som snakker, skal være med i opptaket. Det kan likevel hende at noen ikke er komfortable med å delta med kamera på når det tas opp.

Noen videoplattformer har programvare for enkel redigering, slik at sekvenser kan fjernes fra opptaket før det legges ut.

Vær obs på hva som skjer med chatten ved opptak. Om den for eksempel kan lastes ned (som i Zoom) eller blir liggende på gruppeområdet (som i Teams), eller om den blir med i opptaket.

Fotnoter

 1. 35

  Det finnes unntak, men dette er en god tommelfingerregel, og i de fleste tilfeller kan man legge til rette for at alle skal kunne være komfortable.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!