Sluttvurdering – vurdering av læring - Fleksibel utdanning Norge

Vurdering av læring, også kalt sluttvurdering, har som hensikt å informere og sertifisere til videre utdanning og arbeid.

Sluttvurdering har sterk innvirkning på de lærendes læringsstrategier, arbeidsmåter og prioriteringer. For eksempel understreker Biggs og Tang (26) sluttvurderingens styrende effekt på de lærendes atferd. Mange velger allerede tidlig i studieforløpet læringsatferd eller strategier etter hvilken type sluttvurdering de skal ha.

Det blir dermed vesentlig å velge vurderingsformer som henger sammen med det læringsutbyttet som er beskrevet for kurset. Dersom læringsutbyttet for eksempel sier at kandidaten kan kommunisere muntlig og skriftlig, må vurderingsformen gjenspeile dette. Biggs og Tang viser til at de lærende og underviserne kan ha ulike perspektiver på vurdering. Figuren nedenfor illustrerer dette og viser samtidig implisitt vurderingens innvirkning på læringsstrategiene.

En modell som viser de ulike perspektivene hos den som skal lære og den som skal undervise
Figur 6 De lærende og undervisere har ofte ulikt fokus (oversatt fra Biggs og Tang, 2009)

I alt vurderingsarbeid er det viktig å ha tydelige og klare kriterier. Å involvere de lærende i utarbeidingen av vurderingskriteriene kan bidra til at de får et sterkere eierforhold til og større forståelse for faget, læringsutbyttebeskrivelsene og kompetansemålene og hva som skal vurderes og hvorfor. De lærendes vurderingskompetanse kan bygges opp gjennom erfaring med ulike vurderingspraksiser i løpet av et undervisningsforløp.

Fotnoter

  1. 26

    Biggs, J. & Tang, C. (2009). Teaching for Quality Learning at University (Third Edition). Open University Press, McGraw-hill education.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!