Omvendt undervisning - Fleksibel utdanning Norge

I omvendt undervisning forbereder den lærende seg til undervisningsøkten ved å se video, høre en podkast, lese pensum eller lignende. Kunnskapsstoffet presenteres gjerne i en introduksjonsmodul som kan inneholde ulike innholdselementer, for eksempel video, podkast, tekster og quizer. Dette kan kombineres med refleksjon eller andre konkrete forberedelsesoppgaver. Deretter møtes alle i sanntid, digitalt eller fysisk, for å anvende teorien i diskusjoner eller andre læringsaktiviteter.

Råd og tips

  • Forklar metodikken for de lærende.
  • Vær tydelig på forventninger om at forberedelser må være gjennomført for å få maksimalt utbytte av undervisningsøkten.
  • Gi de lærende tilgang til ulike typer fagressurser før undervisningsøkten, for eksempel video (bruk gjerne tilgjengelige videoer på nett), lesestoff eller andre ressurser.
  • Ikke fall for fristelsen til å bruke tid på gjennomgang av innhold for dem som ikke har forberedt seg. Det vil undergrave metodikken.
  • Bruk undervisningsøkten til diskusjon, oppgaveløsning, spørsmål og annen samhandling.
  • Gi de lærende mulighet til å presentere det de har jobbet med.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her