Didaktiske hensyn - Fleksibel utdanning Norge

Digitale verktøy velges med flere begrunnelser:

  1. De kan bidra til at den lærende forstår hva som skal læres (læringsutbyttebeskrivelser).
  2. De er egnet til å støtte den lærende i arbeidet med å oppnå beskrevet læringsutbytte (læringsaktiviteter).
  3. De kan bidra til å finne ut om den lærende har oppnådd forventet læringsutbytte, eventuelt i hvilken grad (vurdering).

Undervisere bør gjøre bevisste og veloverveide valg av læringsaktiviteter og hvilke digitale verktøy en vil bruke. Denne uformelle huskeregelen kan være nyttig når en skal planlegge dette:

MAKVISE

Er aktivitetene vi velger, Motiverende, Aktiviserende, Konkretiserende og Varierte? Stimulerer de til både Individuelt arbeid og Samarbeid? E minner oss på at vi må huske å Evaluere.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!