Didaktiske hensyn - Fleksibel utdanning Norge

Digitale verktøy velges med flere begrunnelser:

  1. De kan bidra til at den lærende forstår hva som skal læres (læringsutbyttebeskrivelser).
  2. De er egnet til å støtte den lærende i arbeidet med å oppnå beskrevet læringsutbytte (læringsaktiviteter).
  3. De kan bidra til å finne ut om den lærende har oppnådd forventet læringsutbytte, eventuelt i hvilken grad (vurdering).

Undervisere bør gjøre bevisste og veloverveide valg av læringsaktiviteter og hvilke digitale verktøy en vil bruke. Denne uformelle huskeregelen kan være nyttig når en skal planlegge dette:

MAKVISE

Er aktivitetene vi velger, Motiverende, Aktiviserende, Konkretiserende og Varierte? Stimulerer de til både Individuelt arbeid og Samarbeid? E minner oss på at vi må huske å Evaluere.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her