Individuell eller felles progresjon? - Fleksibel utdanning Norge

Mange tilbydere av fleksibel opplæring har lang erfaring med undervisning hvor deltakerne kan starte når de vil og gjennomføre i sitt eget tempo, altså fri start og fri progresjon. 

Fleksibiliteten for de lærende er da stor. For noen er dette en forutsetning for å delta, mens for andre blir friheten en byrde. Mange har behov for et læringsmiljø som bidrar til progresjon gjennom konkrete og tydelige rammer som veileder de lærende fra oppstartsdato til avslutning

Samarbeid med andre er en viktig del av læringsarbeidet. I et kurs eller studium hvor hver enkelt kan begynne og avslutte når de ønsker, kan det være utfordrende å legge til rette for sosiale læringsprosesser og samarbeid. Dalsgaard og Paulsen (11) lanserte Transparency in Cooperative Online Education som en måte å få til interaksjon på mellom de lærende. Begrepet transparency betyr her at de lærende får innsyn i andres læringsprosesser. Dette gir mulighet for fellesskapslæring i studier med fri progresjon. I kurs med mange deltakere kan de som er på samme sted i progresjonen, likevel kobles sammen og stimuleres til samarbeid.

Vi ser eksempler på at institusjoner systematisk skaper samarbeidsmuligheter som kompenserer for at de lærende ikke følger samme studieprogresjon, og det sier noe om hvor stor vekt de legger på den sosiale siden ved læring. Samtidig sier det noe om at det er mulig å skape gode samarbeidsmiljøer for læring uten at de lærende begynner og slutter samtidig. I et kurs med fri oppstart og progresjon kan en også ha diskusjonsforum knyttet til hver modul eller hvert emne. I tillegg finnes det eksempler på at det i læringsplattformen opprettes systemer for frivillig samarbeid, ved at de lærende kan søke opp og kontakte hverandre. 

Mange institusjoner tilbyr digitale studier med felles oppstart og felles progresjon fra uke til uke. I løpet av en studieuke kan imidlertid de lærende velge sin egen arbeidsrytme. Modellen gjør det likevel mulig å etablere klasser og grupper med felles digitale arbeids- og møtearenaer. Aktiviteter som diskusjoner i forum og gruppeoppgaver er mulig. Siden de lærende vil være opptatt med det samme temaet i samme uke, kan de samarbeide asynkront. Muligheten er også til stede for å supplere med synkrone læringsaktiviteter, som videokonferanser, chat og webinarer, der de lærende kan komme med innspill og spørsmål. I en slik modell ser en at de lærende ofte også etablerer sine egne samarbeidsarenaer, både synkrone og asynkrone. Evalueringer fra slike kurs viser at de lærende ofte er svært fornøyde med en struktur som viser tydelig hva som forventes av dem.

Fotnoter

  1. 11

    Dalsgaard, C. & Paulsen, M. F. (2009). Transparency in cooperative online education. International Review of Research in Open and Distributed Learning10(3).

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!