Læringsaktiviteter og valg av verktøy - Fleksibel utdanning Norge

Digitale læringsaktiviteter og -ressurser utvikles med tanke på at de lærende skal oppnå læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse på ulike nivåer (jf. NKR). Kunnskap man skal analysere kritisk, bearbeide og anvende på nye områder på en etisk forsvarlig måte, vil kreve andre undervisningsformer og læringsaktiviteter enn om de lærende skal tilegne seg en viss type fagstoff som de skal kunne gjøre greie for. Valg av riktige digitale verktøy for å oppnå dette er derfor viktig.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her