Underveisvurdering som undervisningsevaluering - Fleksibel utdanning Norge

Underveisvurdering vil også kunne gi underviseren tilbakemelding på egen undervisning, slik at innhold og metoder kan justeres underveis. Dette kan for eksempel gjøres ved

  • en enkel avstemning blant de lærende som viser førforståelsen eller kunnskapsnivået
  • å spørre: Hva er mest uklart? (The muddiest point): Underviseren ber de lærende hver for seg eller sammen skrive ned og levere inn informasjon om noe i faget de opplever som uklart. En slik øvelse skaper også en bevisstgjøring rundt hvor man står når det gjelder eget læringsutbytte.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her