Tilbakemeldingskompetanse - Fleksibel utdanning Norge

Student feedback literacy handler om at de lærende trenger kompetanse på hvordan man bruker tilbakemeldinger konstruktivt for å støtte egen og andres læring. Carless og Boud (2018) (22) snakker om tre viktige elementer i de lærendes tilbakemeldingskompetanse: 

  1. De må forstå verdien av tilbakemeldingene.
  2. De utvikler kontinuerlig egen kompetanse i å vurdere eget og andres arbeid.
  3. De må håndtere tilbakemeldingene de får, på en god måte. Dette innebærer både egen reaksjon (følelser) og det å kunne bruke tilbakemeldingene konstruktivt.

Carless og Winstone (2023) (23) bruker også begrepet Teacher feedback literacy. Med dette mener de at underviserne må kunne planlegge for at de lærende faktisk bruker tilbakemeldingene til noe, de må legge til rette for feedback loops (en planlagt tilbakemeldingsprosess) og være bevisst på relasjoner og følelser, for eksempel ved å sørge for at de lærende har noen å bearbeide sine reaksjoner på tilbakemeldingene sammen med. I tillegg understreker de hvor viktig det er at underviserne kan håndtere de praktiske sidene. Dette innebærer alt fra å mestre digitale verktøy for tilbakemeldinger til praktisk gjennomføring av tilbakemeldinger i store grupper. 

Fotnoter

  1. 22

    Carless, D. & Boud, D. (2018). The development of student feedback literacy: enabling uptake of feedback. Assessment & Evaluation in Higher Education43(8), 1315–1325.

  2. 23

    Carless, D. & Winstone, N. (2023). Teacher feedback literacy and its interplay with student feedback literacy. Teaching in Higher Education28(1), 150–163.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!