Tilbakemeldingskompetanse - Fleksibel utdanning Norge

Student feedback literacy handler om at de lærende trenger kompetanse på hvordan man bruker tilbakemeldinger konstruktivt for å støtte egen og andres læring. Carless og Boud (2018) snakker om tre viktige elementer i de lærendes tilbakemeldingskompetanse: 

  1. De må forstå verdien av tilbakemeldingene.
  2. De utvikler kontinuerlig egen kompetanse i å vurdere eget og andres arbeid.
  3. De må håndtere tilbakemeldingene de får, på en god måte. Dette innebærer både egen reaksjon (følelser) og det å kunne bruke tilbakemeldingene konstruktivt.

Carless og Winstone (2023) bruker også begrepet Teacher feedback literacy. Med dette mener de at underviserne må kunne planlegge for at de lærende faktisk bruker tilbakemeldingene til noe, de må legge til rette for feedback loops (en planlagt tilbakemeldingsprosess) og være bevisst på relasjoner og følelser, for eksempel ved å sørge for at de lærende har noen å bearbeide sine reaksjoner på tilbakemeldingene sammen med. I tillegg understreker de hvor viktig det er at underviserne kan håndtere de praktiske sidene. Dette innebærer alt fra å mestre digitale verktøy for tilbakemeldinger til praktisk gjennomføring av tilbakemeldinger i store grupper. 

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her