Evaluering og videreutvikling av undervisningstilbudet - Fleksibel utdanning Norge

Kvalitetsarbeid er en syklus med konstant evaluering og nye forbedringer og er for mange undervisningsinstitusjoner påkrevd. Jo større endringer i undervisningen, jo større evalueringer må til. Forbedring kan også bestå av en løpende rekke små forandringer. Det er verdifullt å involvere de lærende direkte i utvikling av undervisningen. Slik involvering kan bidra til at de lettere forstår formålet med læringsaktivitetene og valg av verktøy. Dette vil også kunne bidra til økt læring. Institusjonenes evalueringsansvar er også dekket i FuNs kvalitetsnormer. Under får du tips og råd for utvikling av egen undervisning.

Råd og tips for utvikling av egen undervisning:

  • Vurder kritisk hvordan og hvorfor den planlagte nye aktiviteten kan forbedre læringsutbyttet.
  • Endre undervisningen for én aktivitet eller én innholdsdel om gangen. Finn ut om eller hvordan det endrer de lærendes opplevelse og/eller utbytte.
  • Bruk gjerne underveisvurderingene til å samle informasjon om hva de lærende har forstått, og hvordan de tenker og arbeider.
  • Gjør det til en vane å oppsummere alle læringsøkter med de lærendes vurdering (for eksempel: «To ting jeg lærte, og en ting som er vanskelig»). Dette gjelder også asynkrone læringsøkter. La gjerne de lærende være anonyme.
  • Spør de lærende om hva slags læringsutbytte og/eller motivasjon de opplever med de ulike læringsaktivitetene.
  • Be de lærende komme med forslag til forbedringer og egnede læringsaktiviteter og å være med på å evaluere dem. Dette kan skje i hele gruppen eller gjennom referansegrupper.
  • Digitale læremidler genererer data om, når og delvis hvordan de lærende interagerer med dem, for eksempel hvor mange som har åpnet en video, og hvor lenge de har sett på den. Bruk disse dataene til å undersøke og forbedre.
  • Dokumenter utviklingsprosessene, for eksempel i form av din egen lærings- eller utviklingslogg.

Gjennom denne typen trinnvis forbedring kan man få til mye utvikling. Noen endringer krever forankring på høyere nivå eller bredt i teamet; det gjelder særlig store endringer eller endringer i formelle krav, som for eksempel sluttvurdering. Dokumentasjon av de trinnvise prosessene kan tjene som underlag for slike større endringer.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!