Om kvalitetsnormer for fleksibel opplæring og utdanning - Fleksibel utdanning Norge

Til Del 1 «Introduksjon og begreper«____Til Del 2 Kvalitetsnormene

Forord

Normer for kvalitet i fleksibel utdanning og opplæring er utarbeidet av kvalitetsutvalget til Fleksibel utdanning Norge (FuN). FuN har som en viktig oppgave å bidra til kvalitet i våre medlemmers utdanningstilbud, og det er et mål at tilbudene skal være fleksible, allment tilgjengelige, relevante og oppdaterte.

Last ned heftet som PDF her

Normer for kvalitet i fleksibel utdanning og opplæring er anbefalinger rundt kvalitetsarbeid på institusjonsnivå. Det er særlig i prosessen med å gjøre tilbudene mer fleksible vi mener at disse normene kan være til nytte. Normene skal også bidra til å synliggjøre hvordan tilbyderne sikrer kvalitet i sine tilbud overfor dem som etterspør utdanning og opplæring. For selve undervisningsnivået er det utarbeidet en egen og fyldigere veileder.

Utdanningsdirektoratet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) har et overordnet ansvar for kvalitet i utdanning og opplæring, men ved fleksibilisering av utdannings- og opplæringstilbud er det også behov for målrettet oppmerksomhet rundt kvalitetsarbeidet ved utdanningsinstitusjonene. Med kvalitetsnormene søker FuN å svare på dette behovet.

Normene har eksistert siden 1993, da regjeringen ba FuN utarbeide veiledende Kvalitetsnormer for fjernundervisning til bruk for godkjenning av fjernundervisningstilbydere under voksenopplæringsloven. Siden den gang har normene vært revidert i 2001, 2008, 2015 og nå i 2021. 

Gjennom disse årene har også måten vi tenker rundt utdanning på endret seg, og det synes i denne revisjonen. Når FuN i 2021 lanserer Normer for kvalitet i fleksibel utdanning og opplæring, er det en anerkjennelse av at fleksibel utdanning er mer enn undervisning på avstand, og at god fleksibel utdanning gir den lærende valgfrihet i mange dimensjoner i læringsprosessen.

Felles for normene fra 1993 og 2021 er likevel at kvalitet må ligge til grunn i hele prosessen, fra utdanning og opplæring planlegges og utvikles til den gjennomføres og evalueres.

FuN vil takke medlemmene av kvalitetsutvalget for stor innsats i revideringen av normene: Mette Villand, Høgskolen i Innlandet (leder); Line Nilsen, Handelshøyskolen BI; Gerhard Yngve Amundsen, NOKUT; Irene Lona, OsloMet; Katrine Utgård, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse;  Rebecca Nordby Johansen, Høyskolen Kristiania; Ole Fredrik Stevning, Fagskolen i Viken; Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge (sekretær).

Til Del 1 «Introduksjon og begreper«____Til Del 2 Kvalitetsnormene

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!