Omvendt undervisning - Fleksibel utdanning Norge

I omvendt undervisning snur man undervisningsopplegget på hodet slik at den lærende introduseres for fagstoffet i forkant av undervisningsøkten. Når underviseren møter de lærende, brukes tiden aktivt til oppgaveløsning, diskusjoner, samarbeid og veiledning. 

Tanken er at studentene tilegner seg basiskunnskap om et tema, en teori etc. før de kommer til det fysiske møtet (forelesning, seminar), og at tiden underviseren og de lærende har sammen, kan brukes til å gå raskere og dypere ned i stoffet. På denne måten flyttes de klassiske formidlingsaktivitetene ut av klasserommet og frigjør tid til samhandling og aktiv læring.

Det er viktig å stille tydelige forventninger til at den lærende skal ha gjennomført forberedelsene før de kommer til den fysiske undervisningsøkten.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her