5: Organisering - Fleksibel utdanning Norge

Fleksibel tilrettelegging av undervisning kan organiseres på mange ulike måter og ha ulike former for struktur. Mange forhold skal tas i betraktning, og dette kapittelet tar for seg noen av disse. Organiseringen kan for eksempel ha innvirkning på graden av fleksibilitet for de lærende og for mulighetene de får til å samarbeide og samhandle seg imellom. Nedenfor står det noen spørsmål det kan være relevant å stille seg. I de påfølgende avsnittene vil vi gå nærmere inn på spørsmålene i boksen under.

Nyttig å tenke over:

 • Hvor stor del av undervisningen og læringsaktiviteten skal eller kan være synkron (i sanntid), og hvor stor del skal være asynkron?
 • Skal alle lærende starte og slutte samtidig, eller er start og framdrift individuell?
 • Hvordan dele faginnholdet inn i hensiktsmessige deler, og i hvilken rekkefølge bør de jobbes med? Hva bygger på hva, og hvordan få en god progresjon?
 • Hva slags typer læringsressurser er det behov for, og i hvilken rekkefølge bør de presenteres?
 • Skal fagstoff og oppgaver publiseres litt etter litt i en fast rekkefølge, eller skal alt være tilgjengelig fra og med kursets oppstart?
 • Skal det være fysiske samlinger, eller skal alt foregå digitalt eller være en blanding av de to?
 • Hvilke medier, plattformer og digitale verktøy skal brukes i distribusjonen av læringsressursene?
 • Er læringsarenaen tilgjengelig for dem med ulik grad av digital kompetanse?
 • Hvordan skal de ulike delene – læringsressurser, arbeidsoppgaver og læringsaktiviteter – organiseres?
 • Hvilket visuelt uttrykk, hvilken utforming og hvilket oppsett bør den digitale læringsarenaen ha?
 • Er det en klasse eller gruppe som skal gjennomføre sammen, eller skal gjennomføringen være individuell?
 • Skal det være gruppeaktiviteter og samarbeidslæring i studiet, hvordan skal det organiseres, og hvilke digitale verktøy skal en ta i bruk?

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!