Kvalitet i fleksibel opplæring og undervisning – en veileder i digital tilrettelegging - Fleksibel utdanning Norge

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her