6: Læringsaktiviteter og -ressurser - Fleksibel utdanning Norge

I dette kapittelet tar vi for oss hvordan en kan planlegge for digitale læringsaktiviteter og ressurser som best støtter opp om læringsprosessen. Valg av digitale verktøy er derfor sentralt.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her