4: Pedagogisk tilnærming - Fleksibel utdanning Norge

Pedagogisk tilnærming handler om hvordan en ser på læring, hva som fremmer og hemmer læring, og dermed hvordan en best kan legge til rette for at de lærende oppnår ønsket læringsutbytte.

Tradisjonelt har en i undervisningen hatt mest fokus på den enkelte som lærer alene og i dialog med sin underviser. Et sosialkonstruktivistisk læringssyn, derimot, tilsier at vi lærer innenfor rammen av våre tankemønstre og vår forståelse, og også at vi er en del av et læringsfellesskap som lærer og utvikler kunnskap sammen. Mennesker har nytte av andre og blir mer kompetente sammen med andre. Språk og kommunikasjon er sentralt her. 

Denne veilederen bygger på en sosialkonstruktivistisk tilnærming. Undervisningen planlegges med utgangspunkt i den som skal lære, samtidig som samarbeidslæring og sosial læring er sentralt. Tanken er at en lærer effektivt gjennom å være aktiv og å samhandle med andre lærende og undervisere. Dette er et viktig utgangspunkt når det legges til rette for digitale læringsaktiviteter og møteplasser. Det blir vesentlig å legge til rette for samhandling.

I fleksible undervisningsformer foregår læringsaktivitetene og kommunikasjon med andre lærende, undervisere og fagstoff ofte på digitale flater. Kapittel 6. Læringsaktiviteter og -ressurser tar for seg verktøy og metoder for digital kommunikasjon, samhandling, oppgaveløsing og annen aktivitet, og i del 2 av denne veilederen blir en rekke konkrete eksempler, råd og tips presentert.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!