Om Fleksibel utdanning Norge - Fleksibel utdanning Norge

Vi i FuN jobber for at god utdanning skal være tilgjengelig for alle uavhengig av bosted, livssituasjon og individuelle behov.

Vi er en interesseorganisasjon med medlemmer fra hele utdanningsspekteret, fra de store universitetene til de minste nettskolene, og jobben vår er å fremme kunnskap og utvikling av fagfeltet fleksibel læring.

Gjennom oss får tilbyderne av fleksibel utdanning nytte av hverandres erfaringer, og politikerne får nytte av en utdanningspolitisk rådgiver som ser hele fagfeltet.

Mer om oss

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her