Styret FuN - Fleksibel utdanning Norge

Styret i Fleksibel utdanning Norge 2023

Anne Eggen Lervik
Leder
Fagskolen Oslo  ​
(valgt for 2 år 2022)​

Tove Kristiansen
Nestleder
Høyskolen Kristiania, Nettstudier ​
(valgt for 2 år i 2023)​

Tore Bredeli Jørgensen,
Universitetet i Oslo
Medlem
(valgt for 2 år i 2022)

Vidar Gunnberg,
Studiesenteret Midt-Troms
Medlem
(valgt for 2 år i 2023)

Thea Tuset
​Studentrepresentant
ONF ​
(valgt for 2 år i 2023) ​

Wenche Rolandsen
Vara
Nettskolen Trøndelag ​
(valgt for 1 år 2023)​

Per Hegli,
Addisco
Vara
(valgt for 1 år i 2023)

Styret i FuN: Per Hegli, Wenche Rolandsen, Anne Eggen Lervik, (styreleder) Tore Bredeli Jørgensen, Tove Kristiansen, Thea Tuset og Vidar Gunnberg

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her