Kontakt - Fleksibel utdanning Norge

Fleksibel utdanning Norge
SendSmart Solutions 132
Postboks 1 Youngstorget
0028 Oslo
Org. nr. 936619010

Besøksadresse: Pløens gate 2B, 3. etasje
E-post: post@fleksibelutdanning.no

Daglig leder : Eleni Simeou Askim
E-post: saskim@fleksibelutdanning.no
tlf: +47 909 68 579

Presse: Ebba Køber,
Kommunikasjonssjef
kober@fleksibelutdanning.no
mobil +4790025461

Ansatte

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her