– Å videreutvikle kvalitetsveiledere for fagfeltet - Fleksibel utdanning Norge

Fleksibel og nettbasert utdanning er ikke det samme som tradisjonell utdanning, bare via internett. Digitale opplæringsformer trenger en annen planlegging, gjennomføring og oppfølging enn klasseromsundervisning. FuNs medlemmer og samarbeidspartnere deler kunnskap til nytte for hele feltet.

FuN mener:

  1. FuN som fellesorgan for tilbyderne på fagfeltet må få rom til å fortsette arbeidet med sammenstilling av kvalitetsnormer og veiledere for kvalitet i fleksibel utdanning og opplæring.
  2. Tilbydere av fleksible utdanninger trenger en til enhver tid oppdatert oversikt over gode verktøy, metoder og ressurser til bruk i undervisning på nett.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her