Strategi 2022-2025 - Fleksibel utdanning Norge

Fleksibel utdanning Norge (FuN) jobber for at utdanning og kompetanse skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted, livssituasjon og individuelle behov.

Vi bidrar til å utvikle fleksible former for utdanning og læring, heve kvalitet i utdanning, og gjennom dette sikre tilgang på kompetanse i hele samfunnet.

Vi er en medlemsorganisasjon for virksomheter som jobber med fleksible utdanningstilbud og læringsformer. Vi organiserer og representerer et bredt nettverk av fagmiljøer som sammen fremmer kunnskap om og utvikling av fagfeltet fleksibel læring. 

Fleksibel utdanning Norge vil i strategiperioden prioritere følgende i samarbeid med medlemmene:

 1. Utvikle og styrke faglige nettverk. 
 2. Øke kunnskapen om fleksibel læring. 
 3. Fremme kvalitet og innovasjon i fleksibel læring. 
 4. Være en pådriver og rådgiver i utdannings- og kompetansepolitiske spørsmål. 

NETTVERK 

FuN utvikler og styrker faglige nettverk på tvers av medlemmene ved å:

 • Etablere, organisere og delta i faglige utvalg og grupper. 
 • Være tett på arbeids- og samfunnsliv. 
 • Utvikle møteplasser for erfaringsutveksling mellom medlemmene. 
 • Være et attraktivt kontaktpunkt og en ressurs for medlemmene. 
 • Tilrettelegge for samarbeid om prosjekter og konferanser.  

KUNNSKAP 

FuN øker kunnskapen om fleksibel læring ved å: 

 • Bidra til økt synlighet av fleksible utdanningstilbud
 • Definere kvalitet i fleksibel læring. 
 • Formidle kunnskap om fagfeltet. 
 • Dele medlemmers kunnskap og erfaring. 
 • Arrangere konferanser, seminarer og webinarer. 

UTVIKLING AV FAGFELTET 

FuN fremmer kvalitet og innovasjon i fleksibel læring ved å: 

 • Samarbeide tett med medlemmer om utvikling av fagfeltet fleksibel læring. 
 • Utarbeide veiledere for kvalitet, innovasjon og entreprenørskap innen fleksible læringsformer. 
 • Fremme fleksibilitet som styrker samhandlingen mellom utdanning og arbeids- og samfunnsliv. 

RÅDGIVER OG PÅDRIVER 

FuN er en pådriver og rådgiver i utdannings- og kompetansepolitiske spørsmål ved å: 

 • Foreslå løsninger som utløser et større tilbud av gode fleksible utdanninger. 
 • Bidra med kunnskapsgrunnlag til politikkutvikling. 
 • Gi faglig og praktisk støtte til departement og direktorat. 
 • Være medlemmenes stemme i politiske prosesser.  
 • Være pådrivere for at utdanning og kompetanse skal bli tilgjengelig for alle. 

Fleksibel utdanning Norges kjerneverdier: 

 • Fellesskap 
 • Åpenhet 
 • Læring og utvikling 

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!