Søknadskjema - Fleksibel utdanning Norge

Søk medlemsskap i FuN

Velkommen til å  søke medlemsskap i FuN. Skjema nederst på denne siden.
Vi har følgende medlemskriterier for organisasjoner:

  1. Medlemmer må ha norsk organisasjonsnummer
  2. Medlemmer må ha en hjemmeside
  3. Medlemmer må kunne kontaktes på telefon og e-post

Du har også mulighet til å søke personlig medlemsskap.

Satser

1-4 ansatte (Kontingent: 6.200 kr)
5-15 ansatte (Kontingent: 15.500 kr)
16-50 ansatte (Kontingent: 20.600 kr)
51-200 ansatte (Kontingent: 25.700 kr)
201+ ansatte (Kontingent: 36.000 kr)

Ta kontakt angående individuelt medlemskap

Les mer om medlemskap i våre vedtekter

Kontakt oss på post@fleksibelutdanning.no
eller kontakt en av oss i sekretariatet

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her