Årets nettpedagog 2023 - Fleksibel utdanning Norge

Formålet med prisen er å synliggjøre og fremheve kvalitet i nettbasert og fleksibel undervisning.

HER kan du nominere din kandidat til prisen!

Kriterier

Kandidater til Årets nettpedagog 2023 kan være både enkeltpersoner og team som underviser, utvikler eller tilrettelegger for fleksibel undervisning. Vi oppfordrer til å nominere kandidater som fyller ett eller flere av følgende kriterier:

-Tilrettelegger for kvalitet i fleksible læringsprosesser
-Bruker teknologi på en pedagogisk måte i undervisningen
-Bidrar til videreutvikling av fleksibel undervisning

Prosedyre

Alle kan nominere kandidater til prisen, både medlemmer av FuN og andre.

Skjema for nominasjon av Årets nettpedagog 2023

Frist for innlevering 11. oktober 2023.

FuNs kvalitetsutvalg vurderer nominasjonene og kårer en vinner som kunngjøres på FuNs årskonferanse (FuNKon) i november.

Om prisen:

FuN har siden 2008 delt ut pris til «Årets nettlærer» som en spesiell anerkjennelse til noen som arbeider for god læring på nett.

I 2018 skiftet «Årets nettlærer» navn til «Årets nettpedagog» med reviderte kriterier. Prisen deles ut på FuNKon eller tilsvarende arrangement i november hvert år. Prisen består av støtte til et utdanningsformål til en verdi av kr 10.000 etter avtale samt deltageravgiften på FuNKon23.

Tidligere vinnere:

 • 2022 Magnus Nohr, Høgskolen i Østfold,
  Her finner du også de nominerte for 2022
 • 2021 Aleksandra Sæheim, VID vitenskapelige høgskole
 • 2020 Ragnhild Elisabeth Lund, USN
 • 2019 Halvdan Haugsbakken, NTNU
 • 2018 Egil Hartberg og Vegard Meland, Høgskolen i Innlandet, SELL
 • 2017 Marius Vøllestad, Nettskolen Vestfold
 • 2016 Petter Andreas Kongsgården, Høgskolen i Sørøst-Norge
 • 2015 Karijanne Lund Methi, Akademiet Nettstudier og Peer Sverre Andersen, Høgskolen i Telemark
 • 2014 Arne Heimestøl, Globalskolen
 • 2013 Per Martin Skogsholm, NKI Nettstudier
 • 2012 Hanne Maria Bingen, Diakonhjemmet høgskole
 • 2011 Bente Rui, Globalskolen
 • 2010 Mathis Persen Bongo, Samisk Høgskole
 • 2009 Peter Cleaverly, BI Handelshøyskolen
 • 2008 Hallgeir Brumoen, Høgskolen i Lillehammer

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her