– Å skape gode incentiver for de som skal benytte fleksible utdanningstilbud - Fleksibel utdanning Norge

Vi makter ikke å bygge den kompetansen vi trenger for fremtidens arbeids- og samfunnsliv om ikke folk har tid, råd eller motivasjon for delta i utdanningen/opplæringen.

Vi mener

  1. Det bør utvikles finansielle incentiver på bedriftsnivå for å gi de ansatte muligheter til å heve sin kompetanse. Men incentivene må innrettes på en slik måte at de ikke erstatter allerede eksisterende motivasjon for en slik kompetanseheving.
  2. Karriereveiledning må gjøres til en mer aktiv del av arbeidslivet, også når det kommer til etter- og videreutdanning.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her