Samarbeidspartnere - Fleksibel utdanning Norge

Norske samarbeidspartnere:

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for samfunnssektorer som er viktige for at vi skal vokse og utvikle oss – både som enkeltmennesker og samfunn. Barnehager, utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøene har samtidig viktige roller som kulturbærere og kulturformidlere.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) ble etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgaver fra NOKUT.

Fagpressen er landets eldste presseorganisasjon, stiftet i 1898. Foreningen ivaretar interesser til fagblader, tidsskrifter og magasiner på trykk og nett. Omtrent 230 av Norges ledende fagblader er medlem av Den Norske Fagpresses Forening. Synkron, FuNs magasin, er tatt opp som medlem.

NKUL er landets største konferanse innen temaet og samlet i 2012 1070 deltakere. De fleste deltakere er lærere. Skoleledere og IKT-ansvarlige ved skoler er også store deltakergrupper. NKUL samler også nærmere 60 utstillere som retter seg mot IKT og skole.

NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning gjennom å føre tilsyn med og stimulere til utvikling av kvaliteten i utdanningen ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler samt å godkjenne høyere utdanning tatt i utlandet og informere om andre godkjennings- og autorisasjonsordninger for utenlandsk utdanning.

Research and Educational Network (REN) er et samarbeidsforum for kompetanseheving innen IKT-basert opplæring. REN er en del av Innovasjon Norge og arbeider med problemstillinger og analyser knyttet til forskning og utvikling innen distribuerte læringsformer og utvikling innen e-læringsmarkedet.

Virke er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 16 500 virksomheter. Vi jobber for bedre rammevilkår for våre medlemmer, og et Norge som verdsetter og satser på de som driver virksomhet. Virke mener virksomheter lykkes best når verdiene skapes i samspill mellom arbeidsgiver og medarbeider.

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er studieforbundenes interesseorganisasjon. VOFO er en demokratisk organisasjon med 15 studieforbund som medlemmer. Studieforbundene har til sammen 471 organisasjoner som medlemmer.

Nordiske samarbeidspartnere:

Foreningen for fleksibel uddannelse i Danmark (FLUID) er den eneste forening der samler udbydere, leverandører og andre interesserede i nye, fleksible, it-støttede undervisningsformer i et aktivt og velfungerende netværk. Vi udveksler erfaringer og hører om hinandens projekter inden for fleksibel uddannelse og læring. Foreningen dækker hele uddannelsesspektret fra grundskole til universitet og efteruddannelsessektoren.

NVL är ett nordiskt projekt som Kompetanse Norge, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, utför på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. NVL:s arbete baseras på Nordiska Ministerrådets Strategiplan för utbildning och forskning, samt på SVL:s (Rådgivningsgruppen för nordiskt samarbete om vuxnas lärande) / ordförandelandets årliga handlingsplan. FUN er aktivt med i  NVLs nordiske nettverk for fjernundervisning (DISTANS)

Svenska riksföreningen för distansutbildning SVERD bildades 1984 av innovatörer som såg behovet av ett återkommande utbyte mellan aktörer inom distansutbildning i Sverige. Tanken bakom SVERDs logotyp är att verka för att alla människor ska ha möjlighet att nå information och kunskap via olika fysiska och virtuella vägar.

The Association of Finnish eLearning Centre is an independent national association that promotes sharing of knowledge, best practices and quality in e-learning. The Centre distributes information and performs as a contact surface for partner finding in Finnish e-learning market.

NordFlexOn
Professionals from digital schools, universities and other educational institutions decided, at a meeting in Lillehammer 13 April 2019, to establish a Nordic network for OFDL. The International Council for Open and Distance Education (ICDE) volunteered to host NordFlexOn for an initial period of four years 2019 – 2023.

Europeiske samarbeidspartnere

EADL is the European Association for Distance Learning. EADL represents all privately-owned and non-governmental European organisations offering high quality and educationally sound distance learning. EADL aims to improve the quality and acceptance of distance learning to ensure the maximum benefit for students. EADL provides its members with a forum for open discussion of all issues related to distance learning and for sharing ideas and good practice.

The European Distance and E-Learning Network (EDEN) exists to share knowledge and improve understanding amongst professionals in distance and e-learning and to promote policy and practice across the whole of Europe and beyond. EDEN has more than 200 institutional members.

EFQUEL is a European membership organisation. Its aim is to involve actors in a European community of users and experts in order to share experience of how technology enhanced learning can be used to strengthen individual, organisational, local and regional development, digital and learning literacy, and promote social cohesion and personal development

Internasjonale samarbeidspartnere

ICDE is the leading global membership organization for enhancing the quality of open, distance, flexible and online education, including e-learning

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!