– Synliggjøring av fleksible utdanningstilbud - Fleksibel utdanning Norge

For at flere skal kunne ta del i fleksibel og nettbasert utdanning må tilbudet være synlig og tilgjengelig. Både bedrifter og enkeltpersoner må lett kunne identifisere tilbud som er tilpasset deres behov.

Vi trenger en kompetanseportal som kan fungere som markedsplass for tilbydere og etterspørrere av utdanning. Utviklingen må bygge på innspill fra:

  1. Representanter for både offentlige og private tilbydere av utdanning og kurs
  2. Representanter for etterspørrere fra arbeidslivet
  3. Representanter fra karriereveiledningstjenesten
  4. Representanter fra regionale/lokale studiesentre

Vi bør bygge oversikten over utdanningstilbud på eksisterende plattformer som tilbydere allerede bruker, eksempelvis utdanning.no. 

Ikke-formell opplæring må inngå i oversikten over opplæringstilbudet for arbeidsliv og enkeltpersoner. 

Vi bør aktivt hjelpe og/eller motivere utdanningstilbydere til å selv registrere sitt tilbud i portalen, både ved opplæring i hos den enkelte tilbyder og gjennom innsats fra FuN som fellesorgan for tilbyderfeltet.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her