REDAKSJONSRÅDET FOR SYNKRON
Oddgeir Tveiten,  UiA
Eva Høifødt, HK-dir
June Breivik,  Kulturtanken
Susanne Koch, Lovisenberg Diakonale Høgskole
Ebba Køber, FuN

KVALITETSUTVALGET
Mette Villand, Høgskolen i Innlandet; SELL, leder
Rebecca Nordby Johansen, Høyskolen Kristiania Nettstudier
Gerhard Yngve Amundsen, NOKUT
Line Nilsen, Handelshøyskolen BI
Ole Fredrik Stevning, Fagskolen Tinius Olsen
Irene Lona, OsloMet
Katrine Utgård, HK-dir
Kari Olstad er sekretær

EKSPERTGRUPPE FOR INNOVASJON
Irene Lona, OsloMet
Thor Jørgen Kristiansen, Kommuneforlaget
Stein Erik Skaar, Universitetet i Agder
Atle Hauge, Høgskolen i Innlandet
Olaug Gardener, Høyskolen Kristiania
Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge

STØTTEMILJØ UH, DRIFT
Kari Olstad, FuN, sekretær

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.