Navigate / search

 • FuN MØTEPLASSER

  Vi ser fram til en rekke arrangementer, seminarer og kurs i 2015. Nytt! Vi har også lagt inn en kalender for konferanser i inn- og utland arrangementer

 • FuN MEDLEM

  Her ligger artikler om utviklingsprosjekter, studenthistorier, nytt og nyttig for deling og videreformidling. God lesing! FuN medlem

 • FuN PUBLIKASJONER

  Her kan du lese fagbladet SYNKRON, samt
  konferansematriell, hefter, håndbøker og brosjyrer publikasjoner

 • FuN-BLOGGEN

  Torhild Slåtto har blogget om problematikken rundt det å få lærlinge-plass etter utdanning. Les FuN-bloggen her

Velkommen til FuNKon15, Fleksibel utdanning Norges årskonferanse 9.november i Oslo

Hva gjør utdanning brukervennlig? Få faglig påfyll om godt kursdesign.

Dagskonferanse med mingling og middag

Gå til konferansesidene her

 

 

Få inspirasjon til god nettbasert undervisning på Fleksibel utdanning Norges årskonferanse. Denne gangen har vi en særdeles praktisk møteplass, med workshops, samtalefora og mingling, alt om tema nettbasert kursdesign. Godt brukergrensesnitt, kvalitet i nettbasert utdanning, juss og læringsanalyse er noen eksempler.

Følg med i våre kanaler for informasjon.

Statsbudsjett 2016 – hvor er innovasjonspotten?

2016-budsjettet som ble offentliggjort i dag, er gode nyheter isolert sett for Fleksibel utdanning Norge og for mange andre. Men om vi ser på helheten for fleksibel utdanning i Norge, savner vi en satsing på innovasjon – og utvikling av litt mer utradisjonell utdanning som når fram til de som trenger det. Kompetansebehovene er store, mange trenger påfyll av kvalifikasjoner og mange befinner seg utenfor skoler og campus. Norgesuniversitetet som gir midler til utviklingsprosjekter i fleksibel, høyere utdanning, har fått redusert bevilgning. Nettskolene mistet sin bevilgning i fjor. NOU-en om digitale læringsformer er ikke fulgt opp med midler. Vi savner en innovasjonspott for de som tilbyr utdanning på en fleksibel måte, tilpasset arbeidsliv, livssituasjon og bosted. Nettskoler, fagskoler, høgskoler, universiteter bør trekkes med for å utvikle slike utdanningstilbud. Norge trenger kompetanseutvikling og kvalifisering på alle fronter for å møte utfordringene i arbeids- og næringsliv. Staten har et ansvar for å stimulere og stille med økonomiske incentiver for at de relevante utdanningstilbudene skal finnes.

De skoleflinkes utvalg

Tilsvar i Aftenposten Av Torhild Slåtto. De dyktigste elevene må få større utfordringer på skolen. Regjeringen vil sette i gang et utvalg som skal komme med konkrete tiltak for å gi de såkalte «høyt presterende» elevene mer tilpasset opplæring, altså mer krevende utfordringer enn det gjennomsnittseleven får.

«Vi har veldig mye fokus på de lavt presterende elevene. Samtidig trenger vi å vite mer om de høyt presterende elevene», sier statssekretær Birgitte Jordahl i Aftenposten nylig. Hun håper på raske tiltak.

Vi er overbevist om at mange tiltak allerede er tilgjengelige. Noen eksempler: Globalskolen, som har nettundervisning av høy klasse for norske barn i utlandet i norsk, samfunnskunnskap og KRLE, kan også brukes her hjemme. Med slike nettbaserte tilbud kan elevene jobbe med oppgaver som er utfordrende for dem. Globalskolen har også utviklet norsksidene.no, en nettressurs i norskfaget. Nok å ta av for flinke elever. Private og fylkeskommunale nettskoler har tilbud i mange flere fag, så godt tilrettelagt at modne elever kan organisere læringen selv, med hjelp av nettlæreren som følger opplegget.