Digital læringsdesign -introduksjonsnivå - Fleksibel utdanning Norge

Hva lærer du? Vi tar for oss hele prosessen med å planlegge og gjennomføre kurs på nett, og gir en kort og praktisk introduksjon til: Målgruppe, læringsmål, innhold, digitale verktøy og læringsaktiviteter, samhandling på nett og vurdering. Kurset baserer seg på anbefalingene i boka Kvalitet i fleksibel opplæring og undervisning – en veileder i digital tilrettelegging. Deltagerne må gjerne ta sine egne kurs med som case.

Målgruppe: Deg som har ansvar for andres kompetanseutvikling, enten du er lærer, underviser på univesitet eller fagskole, utvikler internopplæring eller lager opplæring for kunder, jobber i HR eller frivillighetssektoren.

Klasseromskurs
Tid: 15. oktober, Sted: Pløensgate 2b, Oslo, Type: klasserom, Kursholder: Kari Olstad
Påmelding: https://app.checkin.no/event/76617/digitalt-laeringsdesign-paa-introduksjonsnivaa-i-oslo

Program klasseromskurs:
09:30: Velkomst med kaffe/te
10.00-12.00: Planlegging av nettbaserte kurs, målgruppe, læringsmål, innhold og struktur, og valg av verktøy og metoder.
12.00-12.30: Lunsj
12.30-14.00: Design av læringsaktiviteter, tilrettelegging for samarbeid, gjennomføring og vurdering.

Nettbasert kurs
Tid: 17. oktober, Sted: Zoom, Type: nettbasert, Kursholder: Kari Olstad
Påmelding: https://app.checkin.no/event/76612/digitalt-laeringsdesign-via-zoom

Program nettkurs:
10.00-11.30: Planlegging av nettbaserte kurs, målgruppe, læringsmål, innhold og struktur, og valg av verktøy og metoder.
11.30-12.00: Pause (for det klasseromsbaserte kurset er lunsj inkludert)
12.00-13.30: Design av læringsaktiviteter, tilrettelegging for samarbeid, gjennomføring og vurdering.

Kontaktperson: Kari Olstad (tel 9229 1177) post@fleksibelutdanning.no

Kursholderen: Kari Olstad

Kari Olstad har 20 års erfaring med i utvikling og tilrettelegging av digitalt støttet og nettbasert opplæring, inkludert design av læringsaktiviteter, vurderingsstrategier og teknologiintegrasjon for å fremme engasjement og læring.

I FuN har hun har vært med å utarbeide FuNs kvalitetsveileder og kvalitetsnormer og har deltatt i flere prosjekter der utvikling og utforsking av nettbasert undervisning har vært målet. Erfaringen omfatter samarbeid med UH- og HYU-sektoren, VGS og frivillig sektor. Fra tidligere har hun erfaring med å designe internopplæring for arbeidslivet. Hun er utdannet lærer, men er nå veldig engasjert i voksnes læring.

Kari på LinkedIn

Tilbake til kursoversikt

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!