Hva skjer i FuN - Fleksibel utdanning Norge

To stortingsmeldinger om utdanning lansert i dag

Da Oddmund Løkensgard Hoel tiltrådte som ny minister for forskning og høyere utdanning, var han opptatt av å få levert to stortingsmeldinger: en om endringer i opptak til høyere utdanning samt en om profesjonsutdanningene. I dag var nesten-kinderegg-dagen med lansering av begge meldingene. FuN hadde levert innspill til både opptaksmeldingen og profesjonsmeldingen.

FuN har vært spesielt opptatt av muligheten til å ta opp fag og at ikke denne ordninga skal erstattes av en opptaksprøve som muligens vil skape flere problemer enn den løser. At «veier inn» ikke skulle bety smalere stier inn i høyere utdanning for dem som ikke kunne velge den brede vei. Derfor mente vi at ekspertutvalgets anbefaling om at alle endringene skulle innføres samlet var et farlig tiltak som både ville slå negativt ut for unge voksne som ikke greide seg bra på videregående og som ønsket en sjanse til, og for en generasjon skoleelever som allerede har vært utsatt for ett stort eksperiment i forbindelse med pandeminedstengningene. Vi er derfor glade for at statsråden og regjeringen vil tenke seg om og være grundige når det gjelder de endringene som er vanskeligst å spå konsekvensene av.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun presenterte profesjonsutdanningene som skal bli mer praksisnære, og regjeringen vil åpne for flere forsøksordninger. Vi i FuN har tradisjon for å hilse velkommen forsøk vi kan lære noe av. Vi er også glade for at man gjør profesjonsutdanningene mer fleksible og tilgjengelige. Vi kommer til å lese nøye gjennom meldingen og tiltakene som er foreslått for å gi videre innspill på dette.

Kurs, kompetanse og konferanse

I FuN arbeides det nå med planlegging av spennende kurs og arrangementer for resten av året, så det er viktig å følge med i kalenderen vår. Likevel har vi heldigvis også tid til å bevege oss utenfor kontoret.

Språkundervisning i samisk og kvensk har foregått på nett i mange år, og siden vår forrige opplæringslov inneholdt mange begrensninger for nettundervisning av barn og unge, er disse lærerne blant vår pionergruppe. Statsforvalteren i Nordland, sammen med vår egen Norsk Nettskole, arrangerte denne uka en konferanse for nettlærere i sørsamisk og lulesamisk. Vi fikk være med å holde en workshop om digitalt læringsdesign, studieteknikk og læringsmiljø. Lærerne delte raust av sine erfaringer tilbake, og vi sitter igjen med en viktig erkjennelse: eleven og nettlæreren blir ofte sittende ensomme i sin samisk-boble. Mange nettlærere kunne ønske at skolen tilrettela og integrerte samiskundervisningen inn i øvrige aktiviteter. Disse lærerne kan til gjengjeld være en viktig ressurs siden alle elever skal lære noe om samisk språk og kultur.

et klasserom med voksne mennesker bak pultene
Nettlærere på konferanse i Trøndelag

FuN var tidligere medlem av Open Innovation Lab of Norway, og åpen innovasjon er fortsatt en måte vi kan drive fagfeltet fremover på. Det var derfor veldig hyggelig å bli invitert til konferansen Future Insight 2030 der erfaringer fra mange innovative virksomheter ble delt. For oss som er over snittet interessert i læring hele livet, var «silver economy» et spennende begrep. Vi vet jo at mennesker kan være gode ressurser og gode studenter selv om håret begynner å bli både tynt og grått. Glimrende om middelaldrende og enda eldre også kan sees på som et godt marked for utdanningssektoren.

Møte med KD om omstilling, kompetansepolitikk og satsing på fleksibel utdanning

Torsdag 29. februar hadde representanter fra Fleksibel utdanning Norge og Virke et møte med Kunnskapsdepartementet for å belyse sammenhengen mellom omstilling, inkludering og kompetansepolitikk, i lys av regjeringens satsing på desentralisert og fleksibel utdanning. Der ble det understreket FuNs avgjørende rolle i dette systemet, med bidrag til innovasjon og utvikling på tvers av sektorer og utdanningsnivåer – en oppgave som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ikke kan ivareta alene. Statssekretær Ivar B Prestbakmo (Sp) lyttet.

FuN håper at både regjeringen og Stortinget tar i bruk nødvendige virkemidler for å sikre resultater: økt tilgang til utdanning, kontinuerlig kompetanseutvikling for den eksisterende arbeidsstyrken, og sikring av konkurransedyktighet i arbeidslivet også for fremtiden.

Vi retter en oppfordring til regjeringsfraksjonene på Stortinget, spesielt Arbeiderpartiet og Senterpartiet, om å sikre nødvendig finansiering av det fremragende kvalitets- og innovasjonsmiljøet hos Fleksibel Utdanning Norge, som har vært en spydspiss i fagmiljøet i femti år. Dette er avgjørende både for utdanningstilbydere og for arbeidslivet.

Foto: Virke

Fra høyre; Kristin Walstad, bransjeleder utdanning og inkludering, Virke. Anne Kristine Eggen Leirvik, styreleder, Fleksibel Utdanning Norge, Vidar Gunnberg, daglig leder, Studiesenteret Midt-Troms, Eleni Simeou Askim, daglig leder FuN, og Kristine Bettum fagsjef kompetanse, Virke.

Workshop for innovativ politikk

«Skal vi virkelig komme noen vei med innovasjon i utdanning, må vi lage politikk som politikerne ikke har tenkt på enda» sa et av de kloke hodene i FuN-nettverket. Så plusset vi på med enda flere kloke og innholdsrike hoder i en heldags workshop ledet av Rebekka de Leon. På tvers av sektor og nivå -motsetningene ble ikke lagt til side, men bidro til verdifulle perspektiver og diskusjoner.

Hvorfor en slik workshop? Vi snakker mye om at silosystemer og vanntette skott stenger for innovasjon og utvikling i utdanning. Men innovasjon og politikk skal heller ikke holdes adskilt. Det er viktig at organisasjoner som FuN ikke bare svarer på beslutningstakernes utfordringer, men kommer med de gode forslagene, ideene og utfordringene. Det er våre medlemmer som bærer innovasjonen, enten de er smidige gründere eller store offentlige aktører. Det er de som vet hva slags rammebetingelser som trengs, men også som har best forutsetninger for å spå om morgendagens behov.

Takk for innsikt, innspill, små hjertesukk, store drømmer, gode analyser, strie kjepphester og ambisjoner på vegene av fleksibel utdanning og livslang læring Irene Lona fra OsloMet, Odd Bjerga fra Lingu, Lise Robertsen fra Tromsø fylkeskommune, Kjetil Eide fra Akademiet, Susanne Koch fra Lovisenberg Diakonale Høyskole, Bjørnar Andreassen fra Studiesenteret i Vefsn, Morten Danielsen og Sander Sværi fra Oslo Nye Høyskole, Kristine Bettum fra Virke. Og takk for at du ledet oss gjennom denne dagen Rebekka de Leon fra Ungt Entreprenørskap og Crossing Lines.

Nå er neste punkt å lage handlingsplan og deretter gå i gang og lage politikk!

KI-webinar, ny statsråd, Nordplusprosjekter, og ikke minst BETT

FuNs medlemmer har hatt en travel oppstart på det nye året, og det betyr at administrasjonen har en travel oppstart. Og det er vi glade for. Av spennende hendelser kan vi nevne webinar med Årets nettpedagog (strengt tatt fjorårets), det fellesnordiske prosjektet «100% Online» og studietur til BETT, London. Spennende med ny, men likevel kjent og kjær, statsråd for forskning og høyere utdanning. Særlig er vi spent på og ivrige etter å kommentere og spille inn til nye opptaksregler og ny fagskolemelding. Og vi håper at statsråden er opptatt av hvordan få fortgang i køene hos NOKUT.

Mandag 5. februar var vi vertskap for et uformelt symposium med Nordplusprosjektet «100% Online». Gjester fra Danmark, Finland og Island lot seg begeistre av Karense Foslien fra NoTe og Susanne Koch fra Lovisenberg Diakonale Høyskole. Det er morsomt å samle folk som har holdt på med fleksibel utdanning i mange tiår, og se at vi fremdeles har så mye å overraske hverandre med. Prosjektet har nettside på https://fleksibelutdanning.no/100-online-a-nordplus-project/ og i 2025 blir det sluttrapport med konklusjoner og anbefalinger.

Lisa Stornes ble kåret til årets nettpedagog av kvalitetsutvalget på FuNKon23. Tradisjonen tro ble det digitalt foredrag om hennes «signaturtema» kunstig intelligens. Det var morsomt at det dukket opp deltakere fra hele utdanningssektoren, og det var spennende å følge engasjementet i chatten. Men om du ikke kunne være til stede, kan du likevel se opptaket her: https://fleksibelutdanning.no/webinarer-ny/

Edtech uten briller

Utdanningsteknologi-messa BETTs tekniske nyhet i år var nok presentasjonen av de nye 3D-skjermene som fungerer UTEN briller. Innovasjoner i utdanningsteknologi gir ofte ringvirkninger i utviklingen av fleksibel utdanning, og det blir spennende å følge dette fremover. BETT (British Educational Training and Technology) gikk av stabelen i forrige uke i London.

Norge var godt representert, både med «The Norwegian classroom» og flere andre med egne stands, som Kahoot. Det skjer mye i tillegg til selve messen, på Skolemagasinets mini-seminar delte blant annet Morten Søby og Årets nettpedagog 2022, Magnus Nohr, innsikter og ga en oppdatering på feltet.

Årets nettpedagog 2022 Magnus Nohr hold innlegg om kunstig intelligens.
Morten Søby tok pulsen på edtech-bransjens utfordringer og muligheter uten filter.

Ellers var kunstig intelligens i annenhver tittel på både foredrag og utstillinger, og svært mange har integrert dette i sine teknologiløsninger.

Padlet og andre store brand satser på egne utdanningsvarianter av produktet.

De var også opptatt av policy i forbindelse med KI. Ellers hadde messa en stor avdeling for Esport, som kan passe inn i skolen for å lære kritisk tenkning, problemløsning, kommunikasjon, samarbeid, ledelse og nettikette.Les mer om de 4 store trendene på BETT 2024 her: https://www.bettshow.com/bet…/4-biggest-edtech-trends-2024

________________________________________________________________

FuN på innspillsmøte hos Kompetansereformutvalget

Kompetansereformutvalget er oppnevt av regjeringen og skal utrede hvordan Norge skal lykkes med livslang læring i arbeidslivet.

Den 12. desember var Fleksibel utdanning Norge invitert til å gi innspill til kompetansereformutvalget. Utvalget skal utrede hvordan Norge skal lykkes med livslang læring i arbeidslivet, og FuN roper høyt for fleksible løsninger.  FuNs leder, Eleni Simeou Askim, fortalte om viktigheten av å ha en helhetlig forståelse for hva fleksibel læring er, og hva som kreves, hvis vi skal få til en kompetansereform i det norske arbeidslivet.

Eleni trakk fram 4 ting som er nødvendig hvis Norge skal satse på fleksibel læring:

 1. Det krever en nasjonal investering. Fleksibel læring krever utvikling og innovasjon.
 2. Vi må ha kontinuerlig fokus på kvalitet. FuNs arbeid for kvalitet kan og bør styrkes.
 3. Samarbeid på tvers må bli systematisk, ikke tilfeldig, og ikke sårbart for politiske endringer.
 4. Gode systemer og modeller for å dokumentere kompetansen som bygges opp i arbeidslivet må brukes systematisk og skaleres opp. For eksempel balansekunstmodellen som er tatt i bruk av FuN medlem Fagskolen Oslo i utvikling av en ny studie i sceneteknisk produksjon.

FuN sender også et mer omfattende skriftlig innspill innen 1. februar. Hvis det er noen medlemmer som vil høre mer om dette eller har kommentarer ta kontakt med Eleni – eleni@fleksibelutdanning.no

Realkompetansevurdering og fagskolemelding

Etter FuNKon vet vi at julen og ferien nærmer seg for de fleste, men før vi tar litt fri er det fortsatt mye aktivitet her. November ble avsluttet med vår deltakelse på Virkes frokostseminar om realkompetansevurdering på Kulturhuset den 30. november. Dette er et viktig tema for mange av våre medlemmer, og det blir stadig viktigere framover med tanke på inkludering, kompetansemangel og behovet for livslang læring i en verden som endrer seg raskt. På seminaret fikk vi en oppsummering av utviklingen i realkompetansevurdering siden 90-tallet, og informasjon om arbeid som gjøres i feltet i dag, blant annet fra vår styreleder Anne Eggen Lervik fra Fagskolen i Oslo, som beskrev hvordan de har brukt Balansekunst-modellen for å utvikle Norges første studietilbud i sceneteknisk produksjon.

Det hele avsluttet med en politisk debatt hvor politikere ble utfordret til å satse videre på realkompetansevurdering gjennom konkrete handling.

I 2024 vil dere høre mer om realkompetansevurdering og Balansekunst fra oss. Følg med!

Desember startet med en hel dag på et innspillsverksted for den nye Fagskolemeldingen, som nå utarbeides av Kunnskapsdepartementet og vil bli lagt frem i løpet av våren 2025. FuN deltok i to av de fire verkstedene med temaene kvalitet og relevans, og kompetansebehov. Gjennom dagen den 1. desember ble det samlet inn mange viktige og nyttige innspill ble samlet inn og det ble også gode gruppediskusjoner. Vi har også deltatt i to møter med KDs prosjektgruppe via Nasjonalt fagskoleråd. Arbeidet med meldingen er i full sving og prosjektgruppen oppfordrer alle til å sende inn skriftlige innspill til mbm@kd.dep.no. Hvis du har spørsmål eller ønsker å diskutere FuNs innspill til fagskolemeldingen med oss, ta gjerne kontakt.

Årskonferanse og pris

To store hendelser i årshjulet til FuN skjer på samme tid, nemlig årskonferansen FuNKon og utdelingen av Årets nettpedagog. Dette skjedde 21. november og var en svært hyggelig seanse. Under ser man bilde av Årets nettpedagog Lis Stornes i aksjon på FuNKon23 hvor hun holder et foredrag om bruk av kunstig intelligens i undervisingen. Hun troppet sporty inn som stedfortreder til en avlysning på kort varsel. Vi gratulerer med prisen!

Prisvinner Lisa Stornes. Foto: Sajandan Rutthira

Vestland, vestland!

FuN har vært på medlemsbesøk på vestlandet, og her er en oppsummering:

Fint å starte uken i Egersund og Stavanger hos medlemmer selvfølgelig. Medlemmene i Fleksibel utdanning Norge imponerer med alt de får til og ikke minst hvor engasjerte de er som samfunnsaktører.

Det er få som kjenner lokalsamfunnet deres så godt som utdannings- og studiesentre gjør.
Dalane utdanningssenter er en motor, en megler og en møteplass for plus-studenter. Studenter som ikke nødvendigvis ville valgt å øke eller bygge ny #kompetanse uten denne tilgangen til et lokalt studietilbud. Vi hadde gode samtaler med Gudrun og hele teamet på Dalane utdanningssenter, Margret Hagerup, Anja Hovland og Aud Torunn Tronerud om behovet for fleksibel utdanning og lokale studietilbud. Vi snakket også om viktigheten av kvalitetsarbeidet som FuN leverer og om at samarbeid på tvers av sektor, utdanningsnivå og institusjon må stimuleres og styrkes.

På besøk hos Dalarna Utdanningssentert

Vi ser frem til videre dialog med Høyre om hvilke ambisjoner de har for fleksibel og desentralisert læring.

Hos Lingu, Stavanger

Mange av våre medlemmer bidrar også stort i inkluderingsfeltet. Lingu AS er et godt eksempel. De leverer norskopplæring på fleksible og innovative måter.
Takk til Odd Bjerga for en fin samtale. Jeg ser frem til å synligjøre behovet sammen, for å sikre at alle som kan bidra til #inkludering og #livslanglæring får mulighet til det!

Hei!

Jeg heter Eleni Simeou Askim og er daglig leder i FuN. Jeg jobber for og med våre medlemmer for å synliggjøre vårt felles samfunnsoppdrag. Jeg har også ansvar for administrasjonen i organisasjonen. Jeg og hele teamet her i FuN vil gjerne høre fra dere. Jeg nås på E-post: saskim@fleksibelutdanning.no og tlf. +47 909 68 579

Les mer om hva vi jobber for her

Noroff Fagskole, nytt medlem i FuN!

Vi ønsker velkommen til vårt nyeste medlem Noroff Fagskole. Noroff er en fagskole i vekst de har over 4000 studenter i Norge med 80% nettbaserte studenter. De leverer studier innen film, musikk og teknologi.

Siri Rutling Haraldstad fra Noroff Fagskole, og Eleni Simeou Askim, leder i FuN

Det var spennende å lære mer om hvordan Noroff jobber tett på arbeidslivet også internasjonalt med samarbeid i Storbritannia, Australia og i Sør Afrika. 

Siri Rutlin Haraldstad , Leder for pedagogisk utvikling ga oss en fin omvisning av lokalene i Møllerparken – med høy kvalitetsstudioer og utstyr tilgjengelig for de stedsbaserte studiene.  Å løfte høyere yrkesfaglig utdanning og å styrke pedagogisk kompetanse er alltid høyt på liste hos Noroff og vi gleder oss til å finne flere muligheter for læring og deling sammen. 

Vi ser frem til flere gode samtaler med Noroff i nettverket vårt.

Hundre prosent på nett!

FuN har besøkt Karense Foslien, som er grunnlegger av nettskolen NoTe (Norwegian Teaching), men for svært mange som har lært seg norsk de siste årene er hun best kjent under YouTube-aliaset «Norsklærer Karense».

NoTe er først fremst en språkskole med Norsk fra A1 til C2, yrkesnorsk, forretningsnorsk, men også engelsk, samfunnsfag og suggestopedi. Det siste kommer vi tilbake til, men det ser ut som om Karense lever etter samme motto som et berømt joggeskomerke: Just do it!

Vi tok turen opp til fargerike Startblokka i Groruddalen for å lirke ut Karenses beste tips:

Første tips er å ha god og oversiktlig struktur i læringsplattformen slik at studentene vet hva de skal gjøre og hvordan de skal finne frem. NoTe har laget en kursguide i form av en video som forteller studentene hvordan de kan bruke kurset, og den virker tydeligvis godt siden de får få spørsmål av «teknisk» art.

Men så viser det seg at NoTe slett ikke baserer seg på fast struktur i selve kursinnholdet. Tvert imot. Språkkursene er ikke lagt opp som strengt oppmerkede læringsstier, men kan heller sammenlignes med smågodthylla i butikken. Studentene skal kunne plukke ressurser som motiverer dem, pirrer nysgjerrigheten eller interesserer dem på andre måter. Hvert kurs har et enormt antall tekstsider, videoer, podcaster, lytteoppgaver, skriveoppgaver og så videre som studentene kan velge ut og bryne seg på i eget tempo og selvvalgt rekkefølge. Og skjer det  noe spennende i norsk offentlighet så dukker det sannsynlig vis opp en ny og aktuell ressurs inne i kurset.

Og her kommer vi tilbake til suggestopedien og andre tips: Det skal nemlig være gøy og motiverende å lære. Kursdesignen innebærer å foreslå. Valgfrihet og positiv motivasjon vil i seg selv kunne virke læringsfremmende.

Og så skyter Karense inn at mesteparten av suksessen nok skyldes teamet hennes. Et lite utvalg svært dyktige og solide pedagoger som også er innovative og har en samlet erfaringspott med voksenopplæring, design av digitale læringsressurser, sosiale medier i læring, litt mer gründervirksomhet, prosjekterfaring og en hel del andre nyttige kompetanser. Det skal nemlig også være gøy å lære bort! Når lærere og kursutviklere får bruke kreativiteten sin og gjøre ting de selv synes er artig og spennende skinner det gjennom til studentene. Det er Karenses grunnleggende teori.

Men alt er selvfølgelig ikke bare lek og moro. Studentene kan tvert imot være svært tradisjonelle i sin tilnærming til læring og ha et ønske om å bli instruert. Da er den tredje suksessfaktoren å være tett på studentene. De skal få tilbakemelding på skriftlige oppgaver, kan være med i videomøter hver uke og de skal oppleve at det er lav terskel for å ta kontakt, stille spørsmål og få svar.

Og tett på kommer de i sosiale medier. Karense er skolens ansikt utad, og på en måte sin egen merkevare. Med over tusen små videosnutter på YouTube og tilstedeværelse på Facebook er hun på samme tid nærværende og litt superstjerne for et samfunn av norskinnlærere som også hjelper og støtter og forklarer hverandre i kommentarfeltene. Man kan si at Karense er navet i et hjul der eikene består av både formell opplæring og uformelle læringsnettverk.

Selv om ikke alle kan være YouTuber eller håndplukke sine egne team, mener Karense bestemt at mye av det hun gjør er tilgjengelig for alle:

 1. Prøv å ha det moro på jobb. Om du har det gøy er det sannsynlig at det blir morsommere for den som skal lære også.
 2. Gjort er viktigere enn perfekt.
 3. Ikke vær redd for å prøve noe nytt. I beste fall blir det en suksess, i verste fall en erfaring å lære av.

Just do it!

Nord-Norge: tre dager med inspirasjon, innsikt og motivasjon

Utsikt fra Samisk høgskole i Kautokeino.

Det er alltid inspirerende å besøke medlemmer i ulike deler av landet og bli bedre kjent med dem. Det gir en unik innsikt i deres hverdag – og deres utfordringer og ønsker for fremtiden. De har alltid oppdatert og nyansert informasjon om behov lokalt, gjennom tett kontakt med næringsliv og befolkning. Engasjementet for lokal utvikling er sterkt, og man forstår virkelig hvor viktig rolle alle former for utdanningsinstitusjoner spiller i et lokalmiljø. 

Studiesenteret Midt-Troms holdt til i Finnsnes Kunnskapspark, med en rekke spennende partnere.

Første stopp var Finnsnes Kunnskapspark, hvor studiesenteret Midt-Troms holder hus. Vi fikk besøke daglig leder og styremedlem Vidar Gunnbergs flotte kontor med panoramautsikt mot Senja. Under samme tak finnes et moderne bibliotek, interaktivt museum for barn og mye informasjon om lokalt næringsliv hvor blant annet lakseoppdrett spiller en viktig rolle. 

Studiesenteret gjør mer enn å fasilitere stedbaserte samlinger. De tar også en aktiv rolle i å rekruttere og motivere kommende studenter, spesielt innen pedagogikk og sykepleie, og hjelpe studenter som ikke oppfyller alle kravene til studiekompetanse med å tette hull og/eller bli realkompetansevurdert. På den måten skaffer de regionen sårt tiltrengt kompetanse.

Samme dag ble det styremøte og samling mellom styre og administrasjonen i FuN, hvor temaet «merkevare Fleksibel utdanning Norge» ble forankret i organisasjonen. Dette skal nå «dirigere» veien videre for organisasjonen. 

Styre og stab i FuN, ved innkjøringen til Tromsø med hurtigbåt fra Finnsnes.

Ferden gikk videre med båt til Tromsø. Der besøkte vi blant annet Lise Robertsen hos Nettskolen Troms og Finnmark, som befinner seg på Fylkeshuset i Tromsø – et ombygd sykehusbygg med mye historie i veggene. Nettskolen Troms og Finnmark dekker et meget stort og variert opplæringsspekter i fylket. Lise og hennes kollegaer gjør en viktig jobb for at videregående opplæring i regionen skal tilbys etter den enkeltes behov, uavhengig av funksjonsevne, bosted og fagtilbud lokalt. De leverer et viktig supplement til de lokale videregående skoler. Da vi var der snakket vi blant annet om ny opplæringslov, strategisk samarbeid, fullføringsreformen og hvordan elevenes rettigheter og behov møtes på best mulig måte. 

I Tromsø hadde vi møte hos HK-Dir med avdelingen for innovasjon i utdanning. Vi har jevnlig kontakt med HK-Dir og ser alltid etter muligheter til(for) å synligjøre fagfeltet fleksibel utdanning og alle våre medlemmers fantastisk arbeid. HK-Dir er særlig interessert i å høre mer om innovatørene i feltet som de ikke har et eksisterende forhold til. Andre temaer var micro-credentials, voksnes læring og EU, fleksibel og desentralisert utdanning og kvalitet i fleksible tilbud.

Styret i FuN møtte HK-dir, avdeling Innovasjon i utdanning, ved Jørund Jørgensen, Hilde Signe Gaard og Eva Høifødt.

Vi tok også en tur til UiT, Norges arktiske universitetet, og fikk et godt innblikk i deres arbeid med fleksibilitet i studietilbudene fra prorektor for utdanning Kathrine Tveiterås. Som en nordnorsk institusjon er fleksibilisering vevd inn i UiTs DNA, og det kommer tydelig frem i deres strategi og tankesett for fremtiden. Det var spennende å høre mer om prioriteringer og satsinger på campus, nasjonalt og internasjonalt. 

I Tromsø besøkte vi enda et medlem, Fagskolen i Nord, som har 4 studiesteder i regionen: Harstad, Ramberg (maritime), Kirkenes (elektro) og Hammerfest (datateknologi). Studiestedet vi besøkte hadde ansvar for helse- og omsorgsfag. Det var veldig spennende å høre om det omfattende tilbudet de har hos Fagskolen i Nord. De fortalte også om et nytt helt nettbasert studium i velferdsteknologi som samler studenter og faginnhold på tvers av så ulike fagområder som teknikk, data, byggfag, og helse og velferd. Hege Mathiesen og kollegene tok imot oss.

Besøk på Fagskolen Nord, avdeling Tromsø, tv. Per Hegli, Kari Olstad, Thea Tuset, Audhild Håvaldsrud og Hege Mathiesen.

Fra Tromsø dro vi videre til Alta med fly, før leiebilen tok oss gjennom flott høstlandskap til Kautokeino. Der var vi så heldige å få besøke det vakkert utformede bygget til Samisk høyskole, hvor vi ble vist rundt av rektor Liv Inger Somby, direktør Anne-Marie Gaino og prorektor Henrik Samuel Valkeapää. Møtet ble i tillegg til å være svært informativt, en følelsesmessig sterk opplevelse. Samisk høyskole spiller en helt sentral rolle i forvaltning og videreføring av samisk språk og kultur, og utdanning og rekruttering av nye fagkrefter er kritisk. En viktig utfordring for høyskolen er å finne og løfte fram de ulike kreftene i det samiske samfunnet. Dette gjør at de er nødt til å slippe silotenking og samarbeide på tvers av sektor, fagfelt og landegrenser. De jobber fleksibelt – med store bokstaver! Vi var så heldige å møte noen av dem i samisk språk-klasse. I tillegg møtte vi læreren til barnehagelærerstudentene som gav oss gode innsikter i måter å jobbe på og innsikt i at samiske barnehager sliter med rekruttering av lærere og dette går igjen ut over det å beholde kulturen. Besøket ga oss nyttig innsikt i deres utfordringer og ambisjoner, samt et sterkt møte med samisk historie. Det er særlig krevende å vedlikeholde balansen mellom det å være en utdanningsinstitusjon med alle de krav til innhold, kvalitet og metode på forskning og undervisning og å være så alene i å ha dette ansvaret for hvordan høyere utdanning forvalter samisk språk og kultur, med knappe ressurser. 

Besøk på Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences, på bildet, foruten FuNs stab; prorektor Henrik Samuel Valkeapää tv., rektor Liv Inger Somby og direktør Anne-Marie Gaino th.

Oppsummert var dette en uhyre interessant og motiverende tur, som ga et mer konkret bilde av hva vi skal jobbe med framover og et godt øye på samfunnsoppdraget vårt.

Fra venner til samarbeidspartnere: VOFO og FuN hånd i hånd

I dag markerer en betydningsfull milepæl for Voksenopplæringsforbundet (VOFO) og Fleksibel utdanning Norge (FuN) når de formelt har inngått et samarbeid ved å signere en intensjonsavtale. Dette partnerskapet bygger på en lang historie med sterkt engasjement for voksnes læring.

Selv om VOFO og FuN også tidligere var knyttet sammen gjennom voksenopplæringsloven og delte en felles post på statsbudsjettet, har organisasjonene nå forskjellige departementsforankringer. Likevel betyr det ikke at de har endret sitt syn på voksnes læring eller deres samfunnsoppdrag.

Intensjonsavtalen formaliserer og styrker relasjonen mellom VOFO og FuN, og peker ut tre sentrale områder hvor begge organisasjonene har felles interesser: politisk aktivitet, samarbeid om prosjekter og aktiviteter, samt felles innsats for å fremme digital undervisning.

Eleni Simeou Askim, daglig leder i FuN, uttrykker sin tilfredshet med formaliseringen av et allerede fruktbart samarbeid: «Vi er veldig fornøyde med formalisering av et vennskap som vi har hatt stor nytte av i mange år.  At vi er tilknyttet henholdsvis KD og KUD kan være en styrke når vi nå skal jobbe sammen for våre felles målsetninger,  sier Eleni Simeou Askim daglig leder i FuN.

Stian Juell, generalsekretær i VOFO, legger til: » «Vi får til mye mer sammen enn vi gjør alene. Vi har et samarbeid med FuN over flere år, og ser mange fordeler ved å formalisere dette arbeidet. FuN har spisskompetanse på fleksibel utdanning og sammen kan vi løfte voksnes læringsmulighet enda høyere» sier Stian Juell, generalsekretær i VOFO.

Hei!

Jeg heter Eleni Simeou Askim og er daglig leder i FuN. Jeg jobber for og med våre medlemmer for å synliggjøre vårt felles samfunnsoppdrag. Jeg har også ansvar for administrasjonen i organisasjonen. Jeg og hele teamet her i FuN vil gjerne høre fra dere. Jeg nås på E-post: saskim@fleksibelutdanning.no og tlf. +47 909 68 579

Les mer om hva vi jobber for her

I annerledeslandet Sveits tar flere yrkesfag enn generelle studier

For FuNs Kari Olstad var det spennende å være med på studietur til Sveits med Nasjonalt fagskoleråd. I Sveits er det langt flere som tar yrkesfag enn «generelle studier», og det later det til at de er godt fornøyde med. Vi lærte også at arbeidslivet er aktive skapere av faginnholdet i utdanningene, og at selv om Sveits også har et «tosøylesystem» er det etablert overganger mellom yrkesfaglige og akademiske utdanningsløp, som gjør det mer fleksibelt. For fagskolerådet blir kunnskapen særlig nyttig i arbeidet mot en endring av det norske kvalifikasjonsrammeverket, endringer som vil være viktige for mange av FuNs fagskolemedlemmer.

Det ligger en god oppsummering av læringsutbyttet på fagskolerådets egne sider: https://fagskoleradet.no/aktuelt/nasjonalt-fagskoleraad-paa-studietur-til-sveits-bernHei!

Jeg heter Kari Olstad og er seniorrådgiver med kvalitet og innovasjon i fleksibel utdanning som hovedområde. Du kan kontakte meg om det meste som gjelder fagfeltet. Send meg en E-post på olstad@fleksibelutdanning.no eller ring meg på tlf: +47 922 91 177

Hør vår podcast "Fleksitid" om innovasjon her!

Kunstig intelligens og kompetansegap, FuN rapporterer fra det blide Sørland

Som årets store møteplass for alle som vil lære, dele og debattere var Arendalsuka, som alltid, fullt av mennesker med mål om å få mest ut av de dagene de var der. For FuN sin del var vi der til å høre mer om hva våre medlemmer gjør, hva eksperter sier om fagfeltet vårt og til å sikre oss noen gode muligheter for videre dialog med samarbeidspartnere og politikere.

De store temaene i år i utdannings- og kompetansefeltet var:

 • Kunstig intelligens, hva gjør vi, hvordan regulerer vi, hvordan bruke det på en god og trygg måte 
 • Bærekraft og kompetansebygging for det grønne skiftet, her ble flere store utfordringer nevnt, blant annet at det trengs mer deltakelse i etter- og videreutdanning
 • Kompetansegapet – særlig når det gjelder fagarbeidere, men også generelt hvordan sikre vi at vi har den kompetansen som trengs i arbeidslivet
 • Finansiering og økonomiske rammevilkår i utdanningssektoren både for fagskoler og universiteter og høyskoler
 • Etter- og videreutdanning må styrkes: fleksibel læring, desentraliserte utdanninger og videreutvikling av micro-credentials

Disse temaene dukket opp igjen og igjen, og det er mye som kommer til å skje nå fremover i fagfeltet vårt. Det arbeides blant annet med en ny fagskolemelding nå og det er alltid spennende med statsbudsjettet i oktober.  Vi vil som alltid følge med og bidra inn med deres innspill.

Et knippe av noen de FuN-medlemmene vi møtte; ansatte ved Dalane utdanningssenter, SELL Høgskolen i Innlandet, Høgskolesenteret i Kongsvinger og Ungt Entreprenørskap. Takk for fine arrangementer, samtaler og innspill!

Hei!

Jeg heter Eleni Simeou Askim og er daglig leder i FuN. Jeg jobber for og med våre medlemmer for å synliggjøre vårt felles samfunnsoppdrag. Jeg har også ansvar for administrasjonen i organisasjonen. Jeg og hele teamet her i FuN vil gjerne høre fra dere. Jeg nås på E-post: saskim@fleksibelutdanning.no og tlf. +47 909 68 579

Les mer om hva vi jobber for her

Besøk hos Folkeuniversitetets Fagskole

16.august fikk vi være med på Folkeuniversitetets Fagskole i deres forberedelser til studiestart. Sammen med rundt 20 lærere på helsefag hadde vi gode og inspirerende samtaler rundt temaer som livslang læring, fleksible gjennomføringsformer og nettpedagogikk. Takk for oss!

Hei!

Jeg heter Audhild Håvaldsrud og jobber som seniorrådgiver i Fleksibel utdanning Norge. Jeg har lang erfaring med kvalitet og utvikling av fleksible utdanningstilbud i høyere utdanning og læring i arbeidslivet. Ta gjerne kontakt med meg om dette eller mer. Send meg en E-post på havaldsrud@fleksibelutdanning.no, eller ring meg på tlf: +47 906 95 941

Her er mer om vår kvalitetsveileder, FuNs lille røde!

Vi har besøkt EDEN, den europeiske konferansen for digital utdanning

Vi har vært på EDEN konferansen i Dublin og jeg sier takk til Dublin City Universitet og #EDEN2023 for de informative sesjonene og de gode samtalene med det digitale utdanningssamfunnet over hele verden.

Jeg vil gjerne dele noen av mine refleksjoner for årets konferanse, som er den 31 i rekken:

En stor takk til Rikke Toft Nørgård for å presentere oss for begrepet «HopePunk» og inspirere oss til å «Design for desire» i utdanningen. Hennes visjon om å flytte grenser og bringe idealismen tilbake i utdanningen var virkelig inspirerende. Retningslinjer er bare kreative begrensninger, ikke barrierer!

En av de mest tankevekkende kommentarene jeg hørte i de mange diskusjonene om kunstig intelligens kom fra Dr. John H.Y. Bai (Carl von Ossietzky University of Oldenburg). Han minnet oss om at dialogen domineres av kommersielle aktører, og lærere må også ha en stemme når det gjelder hvordan KI brukes i utdanning og læring. Det var flott å høre om forskningen som blir gjort for å styrke denne stemmen.

Vi tror ofte at våre utfordringer er unike, men over hele verden står institusjoner og samfunn overfor de samme utfordringene innen utdanning og ferdigheter. Det er stor verdi i å samles som et fellesskap for å dele og lære, og knytte bånd sammen. OG det er en styrke i både nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Jeg har fått nye forbindelser og gjenoppfrisket gamle, takket være Mark Brown og Orna Farrell våre flotte verter, og det var mye moro. FuN var med på to innlegg via det nordiske nettverket NordFlexOn, som ble presentert av Sólveig Jakobsdóttir, professor ved Universitetet i Reykjavik, Island (bildet) på konferansen. Den norske delegasjonen denne gang var foruten oss kolleger fra ICDE og FuN-medlemmer fra NooA og Addisco, som begge anbefaler flere FuN-medlemmer å delta!

Opptak og direktesending fra årets konferanse finner du her: https://www.youtube.com/@EDENSecretariat/streams

Hei!

Jeg heter Eleni Simeou Askim og er daglig leder i FuN. Jeg jobber for og med våre medlemmer for å synliggjøre vårt felles samfunnsoppdrag. Jeg har også ansvar for administrasjonen i organisasjonen. Jeg og hele teamet her i FuN vil gjerne høre fra dere. Jeg nås på E-post: saskim@fleksibelutdanning.no og tlf. +47 909 68 579

Les mer om hva vi jobber for her

Nettverkssamling og Synkronlansering

6. juni lanserte vi nytt nummer av Synkron. Ståle Langvik fra Fagskolen i Vestfold og Telemark hadde skrevet om ChatGPT, og samtalte med June Breivik fra redaksjonsrådet. Les om lanseringsfrokosten og se bilder her.

Eleni og Kari deltok på utdannings- og studiesentrenes årlige nettverkssamling på Kongsvinger. Eleni holdt et innlegg der hun plasserte norsk kompetansepolitikk i et internasjonalt perspektiv. Hun kalte utdannings- og studiesentrene (og egentlig alle ildsjelene for fleksibel utdanning og opplæring) for «multipotensialister», en betegnelse de fleste straks omfavnet. Siden studie- og utdanningssentrene satser på fleksibilitet i det stedbaserte, har vi også blitt utfordret til å si noe om kvalitet på dette området, og det blir en viktig oppgave.

Flere medlemsbesøk har det blitt tid til så langt i juni. I Trøndelag hadde nettskolen møter med den finske stiftelsen for livslang læring sin egen nettskole, og FuN fikk være med. Dette var et nytt bekjentskap vi kan lære mye av, blant annet har de gjennomført et spennende prosjekt med mobilbasert opplæring av flyktninger, og vi ser frem til videre kontakt.

Ebba og Eleni reiser sammen med våre kontornaboer og internasjonale søsterorganisasjon ICDE til EDEN-konferansen i Dublin, der vi håper å treffe mange av våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Hei!

Jeg heter Kari Olstad og er seniorrådgiver med kvalitet og innovasjon i fleksibel utdanning som hovedområde. Du kan kontakte meg om det meste som gjelder fagfeltet. Send meg en E-post på olstad@fleksibelutdanning.no eller ring meg på tlf: +47 922 91 177

Hør vår podcast "Fleksitid" om innovasjon her!

Tidligere spalte-innlegg finner du under her

Årets høydepunkt i FuN? Uten tvil – årsmøtet.

Muligheten til å hilse på mange medlemmer samtidig, og til å presentere året som har gått i tillegg til våre prioriteringer på året som kommer ga meg, og hele administrasjonen i FuN en energi-sprøyte! Det var mulighet for både faglig, og sosialt påfyll, i tillegg til det formelle programmet – og dette er kanskje det mest verdifullt. Det er viktig for oss at medlemmer får tid til å snakke og dele med hverandre.

På årsmøte fikk vi flere nye styremedlemmer som vi gleder oss til å samarbeide med fremover. 

Takk for fortsettelsen til:
Styreleder Anne Eggen Lervik, Fagskolen Oslo , nestleder Tove Kristiansen – Høyskolen Kristiania, Vidar Gunnberg – Studiesenteret Midt-Troms og Tore Bredeli Jørgensen – Universitetet i Oslo

Velkommen til:
Thea Tuset – Organisasjon for Norske fagskolestudenter ONF, Per Hegli – Addisco og Wenche Rolandsen – Nettskolen Trøndelag
Les mer om styret her

Vi fikk også nye medlemmer i valgkomiteen i tillegg til Elisabeth Leiknes Hansen – Nettskolen Finnmark som ble valgt inn for to år til.
Våre nye medlemmer i valgkomiteen er Nina Henriksen – Addisco og Anna Steen-Utheim – Universitet i Sørøst-Norge.

Og til våre utgående styremedlemmer:
Golara Heydari – (tidligere) Lingu AS, Henning Skau – (tidligere) ONF, Stian Sørlie Eriksen – VID Vitenskapelige Høyskole, og Jan Pallto – ABC Company E-skvula
Takk for deres bidrag!

Les mer om fagmøtet her.

Hei!

Jeg heter Eleni Simeou Askim og er daglig leder i FuN. Jeg jobber for og med våre medlemmer for å synliggjøre vårt felles samfunnsoppdrag. Jeg har også ansvar for administrasjonen i organisasjonen. Jeg og hele teamet her i FuN vil gjerne høre fra dere. Jeg nås på E-post: saskim@fleksibelutdanning.no og tlf. +47 909 68 579

Les mer om hva vi jobber for her

Medlemsbesøk i vest

Vi var så heldige å få besøke to av våre medlemmer på Sunnmøre 9. og 10.mars.

Først fikk vi møte Droneakademiet på hjemmebane, det vil si i vakre Sykkylven. Fjell og fjord viste seg fra sin beste side i strålende solskinn, og vi fikk glede av å bli bedre kjent med et av våre nyere medlemmer. Droneakademiet tilbyr kurs med fleksible gjennomføringsformer innen mange operatørklasser, og de kunne fortelle om god vekst i etterspørselen. På kjøpet fikk vi en dronedemonstrasjon i spektakulære omgivelser!

Dagen etter var det duket for 25 års-jubileum hos vårt langvarige og inspirerende medlem Globalskolen! De inviterte til jubileumslunsj og foredrag. Lunsjen var nydelig og foredragene ga både inspirasjon, kunnskap og ettertanke. Det var ekstra hyggelig å møte flere av de dyktige ansatte i Globalskolen. Vi gratulerer så mye med jubileet!

Tusen takk for oss til både Droneakademiet og Globalskolen!

Mer medlemskontakt
Det kan aldri være nok interaksjon med medlemmene våre og dette skal vi bruke mer tid på utover 2023. Vi har satt i gang en prosess som skal hjelpe oss med å effektivisere våre interne administrative oppgaver. Dette vil blant annet hjelpe oss med å bruke mer tid på våre medlemmer. Mer kontakt gir oss bedre innsikt i deres behov og gjør oss i bedre stand til å fremme deres interesser. Vi har planlagt flere besøk til medlemmer og satser på enda flere framover.

Høringssvar
Vårt høringssvar på NOU 2022: 17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler er klart: FuN mener det er viktig at de som har måttet sette høyere utdanning på vent, ikke møter for store hindringer når de er klare for å begynne utdanningen sin. Les hele høringssvaret her.

Leder i FuN, Eleni Simeou Askim skriver om temaet i Dagsavisen. Les kronikken her.

På slutten av 2023 sendte vi skriftlig innspill til Utsynsmeldingen som dere kan lese her.

Det er mye på gang for resten av våren her i FuN, både internt og ut mot medlemmene våre. Høyt opp på listen er vårt neste møteplass – Årsmøtet med faglig seminar og nettverksbygging den 25. april. Ikke glem å melde dere på. Jeg håper vi sees der!

Hei!

Jeg heter Audhild Håvaldsrud og jobber som seniorrådgiver i Fleksibel utdanning Norge. Jeg har lang erfaring med kvalitet og utvikling av fleksible utdanningstilbud i høyere utdanning og læring i arbeidslivet. Ta gjerne kontakt med meg om dette eller mer. Send meg en E-post på havaldsrud@fleksibelutdanning.no, eller ring meg på tlf: +47 906 95 941

Her er mer om vår kvalitetsveileder, FuNs lille røde!

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!