Hva skjer i FuN - Fleksibel utdanning Norge

Fra venner til samarbeidspartnere: VOFO og FuN hånd i hånd

I dag markerer en betydningsfull milepæl for Voksenopplæringsforbundet (VOFO) og Fleksibel utdanning Norge (FuN) når de formelt har inngått et samarbeid ved å signere en intensjonsavtale. Dette partnerskapet bygger på en lang historie med sterkt engasjement for voksnes læring.

Selv om VOFO og FuN også tidligere var knyttet sammen gjennom voksenopplæringsloven og delte en felles post på statsbudsjettet, har organisasjonene nå forskjellige departementsforankringer. Likevel betyr det ikke at de har endret sitt syn på voksnes læring eller deres samfunnsoppdrag.

Intensjonsavtalen formaliserer og styrker relasjonen mellom VOFO og FuN, og peker ut tre sentrale områder hvor begge organisasjonene har felles interesser: politisk aktivitet, samarbeid om prosjekter og aktiviteter, samt felles innsats for å fremme digital undervisning.

Eleni Simeou Askim, daglig leder i FuN, uttrykker sin tilfredshet med formaliseringen av et allerede fruktbart samarbeid: «Vi er veldig fornøyde med formalisering av et vennskap som vi har hatt stor nytte av i mange år.  At vi er tilknyttet henholdsvis KD og KUD kan være en styrke når vi nå skal jobbe sammen for våre felles målsetninger,  sier Eleni Simeou Askim daglig leder i FuN.

Stian Juell, generalsekretær i VOFO, legger til: » «Vi får til mye mer sammen enn vi gjør alene. Vi har et samarbeid med FuN over flere år, og ser mange fordeler ved å formalisere dette arbeidet. FuN har spisskompetanse på fleksibel utdanning og sammen kan vi løfte voksnes læringsmulighet enda høyere» sier Stian Juell, generalsekretær i VOFO.

Hei!

Jeg heter Eleni Simeou Askim og er daglig leder i FuN. Jeg jobber for og med våre medlemmer for å synliggjøre vårt felles samfunnsoppdrag. Jeg har også ansvar for administrasjonen i organisasjonen. Jeg og hele teamet her i FuN vil gjerne høre fra dere. Jeg nås på E-post: saskim@fleksibelutdanning.no og tlf. +47 909 68 579

Les mer om hva vi jobber for her

I annerledeslandet Sveits tar flere yrkesfag enn generelle studier

For FuNs Kari Olstad var det spennende å være med på studietur til Sveits med Nasjonalt fagskoleråd. I Sveits er det langt flere som tar yrkesfag enn «generelle studier», og det later det til at de er godt fornøyde med. Vi lærte også at arbeidslivet er aktive skapere av faginnholdet i utdanningene, og at selv om Sveits også har et «tosøylesystem» er det etablert overganger mellom yrkesfaglige og akademiske utdanningsløp, som gjør det mer fleksibelt. For fagskolerådet blir kunnskapen særlig nyttig i arbeidet mot en endring av det norske kvalifikasjonsrammeverket, endringer som vil være viktige for mange av FuNs fagskolemedlemmer.

Det ligger en god oppsummering av læringsutbyttet på fagskolerådets egne sider: https://fagskoleradet.no/aktuelt/nasjonalt-fagskoleraad-paa-studietur-til-sveits-bern



Hei!

Jeg heter Kari Olstad og er seniorrådgiver med kvalitet og innovasjon i fleksibel utdanning som hovedområde. Du kan kontakte meg om det meste som gjelder fagfeltet. Send meg en E-post på olstad@fleksibelutdanning.no eller ring meg på tlf: +47 922 91 177

Hør vår podcast "Fleksitid" om innovasjon her!

Kunstig intelligens og kompetansegap, FuN rapporterer fra det blide Sørland

Som årets store møteplass for alle som vil lære, dele og debattere var Arendalsuka, som alltid, fullt av mennesker med mål om å få mest ut av de dagene de var der. For FuN sin del var vi der til å høre mer om hva våre medlemmer gjør, hva eksperter sier om fagfeltet vårt og til å sikre oss noen gode muligheter for videre dialog med samarbeidspartnere og politikere.

De store temaene i år i utdannings- og kompetansefeltet var:

  • Kunstig intelligens, hva gjør vi, hvordan regulerer vi, hvordan bruke det på en god og trygg måte 
  • Bærekraft og kompetansebygging for det grønne skiftet, her ble flere store utfordringer nevnt, blant annet at det trengs mer deltakelse i etter- og videreutdanning
  • Kompetansegapet – særlig når det gjelder fagarbeidere, men også generelt hvordan sikre vi at vi har den kompetansen som trengs i arbeidslivet
  • Finansiering og økonomiske rammevilkår i utdanningssektoren både for fagskoler og universiteter og høyskoler
  • Etter- og videreutdanning må styrkes: fleksibel læring, desentraliserte utdanninger og videreutvikling av micro-credentials

Disse temaene dukket opp igjen og igjen, og det er mye som kommer til å skje nå fremover i fagfeltet vårt. Det arbeides blant annet med en ny fagskolemelding nå og det er alltid spennende med statsbudsjettet i oktober.  Vi vil som alltid følge med og bidra inn med deres innspill.

Et knippe av noen de FuN-medlemmene vi møtte; ansatte ved Dalane utdanningssenter, SELL Høgskolen i Innlandet, Høgskolesenteret i Kongsvinger og Ungt Entreprenørskap. Takk for fine arrangementer, samtaler og innspill!

Hei!

Jeg heter Eleni Simeou Askim og er daglig leder i FuN. Jeg jobber for og med våre medlemmer for å synliggjøre vårt felles samfunnsoppdrag. Jeg har også ansvar for administrasjonen i organisasjonen. Jeg og hele teamet her i FuN vil gjerne høre fra dere. Jeg nås på E-post: saskim@fleksibelutdanning.no og tlf. +47 909 68 579

Les mer om hva vi jobber for her

Besøk hos Folkeuniversitetets Fagskole

16.august fikk vi være med på Folkeuniversitetets Fagskole i deres forberedelser til studiestart. Sammen med rundt 20 lærere på helsefag hadde vi gode og inspirerende samtaler rundt temaer som livslang læring, fleksible gjennomføringsformer og nettpedagogikk. Takk for oss!

Hei!

Jeg heter Audhild Håvaldsrud og jobber som seniorrådgiver i Fleksibel utdanning Norge. Jeg har lang erfaring med kvalitet og utvikling av fleksible utdanningstilbud i høyere utdanning og læring i arbeidslivet. Ta gjerne kontakt med meg om dette eller mer. Send meg en E-post på havaldsrud@fleksibelutdanning.no, eller ring meg på tlf: +47 906 95 941

Her er mer om vår kvalitetsveileder, FuNs lille røde!

Vi har besøkt EDEN, den europeiske konferansen for digital utdanning

Vi har vært på EDEN konferansen i Dublin og jeg sier takk til Dublin City Universitet og #EDEN2023 for de informative sesjonene og de gode samtalene med det digitale utdanningssamfunnet over hele verden.

Jeg vil gjerne dele noen av mine refleksjoner for årets konferanse, som er den 31 i rekken:

En stor takk til Rikke Toft Nørgård for å presentere oss for begrepet «HopePunk» og inspirere oss til å «Design for desire» i utdanningen. Hennes visjon om å flytte grenser og bringe idealismen tilbake i utdanningen var virkelig inspirerende. Retningslinjer er bare kreative begrensninger, ikke barrierer!

En av de mest tankevekkende kommentarene jeg hørte i de mange diskusjonene om kunstig intelligens kom fra Dr. John H.Y. Bai (Carl von Ossietzky University of Oldenburg). Han minnet oss om at dialogen domineres av kommersielle aktører, og lærere må også ha en stemme når det gjelder hvordan KI brukes i utdanning og læring. Det var flott å høre om forskningen som blir gjort for å styrke denne stemmen.

Vi tror ofte at våre utfordringer er unike, men over hele verden står institusjoner og samfunn overfor de samme utfordringene innen utdanning og ferdigheter. Det er stor verdi i å samles som et fellesskap for å dele og lære, og knytte bånd sammen. OG det er en styrke i både nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Jeg har fått nye forbindelser og gjenoppfrisket gamle, takket være Mark Brown og Orna Farrell våre flotte verter, og det var mye moro. FuN var med på to innlegg via det nordiske nettverket NordFlexOn, som ble presentert av Sólveig Jakobsdóttir, professor ved Universitetet i Reykjavik, Island (bildet) på konferansen. Den norske delegasjonen denne gang var foruten oss kolleger fra ICDE og FuN-medlemmer fra NooA og Addisco, som begge anbefaler flere FuN-medlemmer å delta!

Opptak og direktesending fra årets konferanse finner du her: https://www.youtube.com/@EDENSecretariat/streams

Hei!

Jeg heter Eleni Simeou Askim og er daglig leder i FuN. Jeg jobber for og med våre medlemmer for å synliggjøre vårt felles samfunnsoppdrag. Jeg har også ansvar for administrasjonen i organisasjonen. Jeg og hele teamet her i FuN vil gjerne høre fra dere. Jeg nås på E-post: saskim@fleksibelutdanning.no og tlf. +47 909 68 579

Les mer om hva vi jobber for her

Nettverkssamling og Synkronlansering

6. juni lanserte vi nytt nummer av Synkron. Ståle Langvik fra Fagskolen i Vestfold og Telemark hadde skrevet om ChatGPT, og samtalte med June Breivik fra redaksjonsrådet. Les om lanseringsfrokosten og se bilder her.

Eleni og Kari deltok på utdannings- og studiesentrenes årlige nettverkssamling på Kongsvinger. Eleni holdt et innlegg der hun plasserte norsk kompetansepolitikk i et internasjonalt perspektiv. Hun kalte utdannings- og studiesentrene (og egentlig alle ildsjelene for fleksibel utdanning og opplæring) for «multipotensialister», en betegnelse de fleste straks omfavnet. Siden studie- og utdanningssentrene satser på fleksibilitet i det stedbaserte, har vi også blitt utfordret til å si noe om kvalitet på dette området, og det blir en viktig oppgave.

Flere medlemsbesøk har det blitt tid til så langt i juni. I Trøndelag hadde nettskolen møter med den finske stiftelsen for livslang læring sin egen nettskole, og FuN fikk være med. Dette var et nytt bekjentskap vi kan lære mye av, blant annet har de gjennomført et spennende prosjekt med mobilbasert opplæring av flyktninger, og vi ser frem til videre kontakt.

Ebba og Eleni reiser sammen med våre kontornaboer og internasjonale søsterorganisasjon ICDE til EDEN-konferansen i Dublin, der vi håper å treffe mange av våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Hei!

Jeg heter Kari Olstad og er seniorrådgiver med kvalitet og innovasjon i fleksibel utdanning som hovedområde. Du kan kontakte meg om det meste som gjelder fagfeltet. Send meg en E-post på olstad@fleksibelutdanning.no eller ring meg på tlf: +47 922 91 177

Hør vår podcast "Fleksitid" om innovasjon her!

Tidligere spalte-innlegg finner du under her

Årets høydepunkt i FuN? Uten tvil – årsmøtet.

Muligheten til å hilse på mange medlemmer samtidig, og til å presentere året som har gått i tillegg til våre prioriteringer på året som kommer ga meg, og hele administrasjonen i FuN en energi-sprøyte! Det var mulighet for både faglig, og sosialt påfyll, i tillegg til det formelle programmet – og dette er kanskje det mest verdifullt. Det er viktig for oss at medlemmer får tid til å snakke og dele med hverandre.

På årsmøte fikk vi flere nye styremedlemmer som vi gleder oss til å samarbeide med fremover. 

Takk for fortsettelsen til:
Styreleder Anne Eggen Lervik, Fagskolen Oslo , nestleder Tove Kristiansen – Høyskolen Kristiania, Vidar Gunnberg – Studiesenteret Midt-Troms og Tore Bredeli Jørgensen – Universitetet i Oslo

Velkommen til:
Thea Tuset – Organisasjon for Norske fagskolestudenter ONF, Per Hegli – Addisco og Wenche Rolandsen – Nettskolen Trøndelag
Les mer om styret her

Vi fikk også nye medlemmer i valgkomiteen i tillegg til Elisabeth Leiknes Hansen – Nettskolen Finnmark som ble valgt inn for to år til.
Våre nye medlemmer i valgkomiteen er Nina Henriksen – Addisco og Anna Steen-Utheim – Universitet i Sørøst-Norge.

Og til våre utgående styremedlemmer:
Golara Heydari – (tidligere) Lingu AS, Henning Skau – (tidligere) ONF, Stian Sørlie Eriksen – VID Vitenskapelige Høyskole, og Jan Pallto – ABC Company E-skvula
Takk for deres bidrag!

Les mer om fagmøtet her.

Hei!

Jeg heter Eleni Simeou Askim og er daglig leder i FuN. Jeg jobber for og med våre medlemmer for å synliggjøre vårt felles samfunnsoppdrag. Jeg har også ansvar for administrasjonen i organisasjonen. Jeg og hele teamet her i FuN vil gjerne høre fra dere. Jeg nås på E-post: saskim@fleksibelutdanning.no og tlf. +47 909 68 579

Les mer om hva vi jobber for her

Medlemsbesøk i vest

Vi var så heldige å få besøke to av våre medlemmer på Sunnmøre 9. og 10.mars.

Først fikk vi møte Droneakademiet på hjemmebane, det vil si i vakre Sykkylven. Fjell og fjord viste seg fra sin beste side i strålende solskinn, og vi fikk glede av å bli bedre kjent med et av våre nyere medlemmer. Droneakademiet tilbyr kurs med fleksible gjennomføringsformer innen mange operatørklasser, og de kunne fortelle om god vekst i etterspørselen. På kjøpet fikk vi en dronedemonstrasjon i spektakulære omgivelser!

Dagen etter var det duket for 25 års-jubileum hos vårt langvarige og inspirerende medlem Globalskolen! De inviterte til jubileumslunsj og foredrag. Lunsjen var nydelig og foredragene ga både inspirasjon, kunnskap og ettertanke. Det var ekstra hyggelig å møte flere av de dyktige ansatte i Globalskolen. Vi gratulerer så mye med jubileet!

Tusen takk for oss til både Droneakademiet og Globalskolen!

Mer medlemskontakt
Det kan aldri være nok interaksjon med medlemmene våre og dette skal vi bruke mer tid på utover 2023. Vi har satt i gang en prosess som skal hjelpe oss med å effektivisere våre interne administrative oppgaver. Dette vil blant annet hjelpe oss med å bruke mer tid på våre medlemmer. Mer kontakt gir oss bedre innsikt i deres behov og gjør oss i bedre stand til å fremme deres interesser. Vi har planlagt flere besøk til medlemmer og satser på enda flere framover.

Høringssvar
Vårt høringssvar på NOU 2022: 17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler er klart: FuN mener det er viktig at de som har måttet sette høyere utdanning på vent, ikke møter for store hindringer når de er klare for å begynne utdanningen sin. Les hele høringssvaret her.

Leder i FuN, Eleni Simeou Askim skriver om temaet i Dagsavisen. Les kronikken her.

På slutten av 2023 sendte vi skriftlig innspill til Utsynsmeldingen som dere kan lese her.

Det er mye på gang for resten av våren her i FuN, både internt og ut mot medlemmene våre. Høyt opp på listen er vårt neste møteplass – Årsmøtet med faglig seminar og nettverksbygging den 25. april. Ikke glem å melde dere på. Jeg håper vi sees der!

Hei!

Jeg heter Audhild Håvaldsrud og jobber som seniorrådgiver i Fleksibel utdanning Norge. Jeg har lang erfaring med kvalitet og utvikling av fleksible utdanningstilbud i høyere utdanning og læring i arbeidslivet. Ta gjerne kontakt med meg om dette eller mer. Send meg en E-post på havaldsrud@fleksibelutdanning.no, eller ring meg på tlf: +47 906 95 941

Her er mer om vår kvalitetsveileder, FuNs lille røde!

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her