Kvalitet i fleksibel opplæring og undervisning - Fleksibel utdanning Norge

Kvalitet i fleksibel opplæring og undervisning – en veileder i digital tilrettelegging – er lansert i ny utgave!

På bildet fra venstre: FuNs kvalitetsutvalgs Stina Hvila Lind, sekretær for veilederen fra FuN Audhild Håvaldsrud og Kvalitetsutvalgets Rebecca Norby Johansen.

HVORFOR DENNE VEILEDEREN?
Fleksibel utdanning Norge ønsker å styrke undervisningskvaliteten i fleksibel og nettbasert utdanning. Vi vil støtte dem som er i en læringsprosess, slik at de får best mulig hjelp til organisering av undervisning, læringsaktiviteter og vurdering.

HVA INNEHOLDER BOKA?
Det er en praktisk og “matnyttig” kvalitetsguide i åtte kapitler for nettbasert undervisning. En teoretisk del: Planlegging for god undervisning – en modell Og en praktisk del: Konkretiseringer, fordypning og eksempler.

HVEM ER BOKA FOR?
Målgruppa for veilederen er først og fremst de som utvikler, planlegger og gjennomfører undervisning og læringsaktiviteter i studier på nett. Vi håper like fullt at ledere, administrativt ansatte, IKT-medarbeidere og andre vil ha nytte av den.

HVORDAN BRUKE BOKA?
Vi mener at veilederen kan brukes på to måter. Den kan leses fra begynnelse til slutt, som en fagbok om nettbasert utdanning. Hvis en er helt fersk som underviser eller fagansvarlig eller fersk i nettsammenheng, kan dette være en god tilnærming. Veilederen kan også brukes som en inspirasjonsbok. Underveis finnes det bokser med konkrete råd og tips delt av erfarne nettundervisere eller med spørsmål å tenke over. Disse kan spore til diskusjon i gruppa av fag- og undervisningsansvarlige eller brukes i sjekklistesammenheng.

HVEM FORMIDLER BUDSKAPET?
FuNs Kvalitetsutvalg. Fleksibel utdanning Norge bistår med utvalgets sekretær.

HVEM STÅR BAK?
Fleksibel utdanning Norge

Medlemmer kan få veilederen tilsendt for kun porto. Bestill boka på papir på post@fleksibelutdanning.no. (Husk riktig postadresse til deg)

For ikke medlemmer kan du få boka tilsendt for: 399,-

Veilederen ligger også åpent digitalt her.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!