To ekstra gode grunner til å bli med på FuNKon i år - Fleksibel utdanning Norge

Vi vet at dere alltid er opptatt av hva som rører seg i utdanningsteknologibransjen, og hvordan bruke nye verktøy på en best mulig måte. På FuNKon vil vi ikke bare presentere spennende verktøy, men involvere deltagerne direkte.

Curipod er et av de nye stjerneskuddene i norsk EdTech. Vi skal bruke denne kommunikasjonsplattformen til å holde engasjement og kommunikasjon mellom den digitale og den fysiske delen av konferansen. Derfor vil også teamet fra startup-en være til stede både fysisk og digitalt. og så får vi en spennende presentasjon fra universitetslektor Mathilde Haraldsen Normann om hvordan hun har brukt Curipod med sine studenter på OsloMet. 

Dame som smiler

For de som liker å være enda tidligere ute enn de såkalte «Early adaptors» blir det en workshop med et nytt verktøy for deling og læringsdesign, så nytt at det ikke er lansert ennå. Denne blir kun tilgjengelig for de som er på den fysiske konferansen.

Gå til program og påmelding her

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her