Programposter FuNKon21 - Fleksibel utdanning Norge

Noen få programposter gjenstår, men det meste er på plass.

Riv ned indre sperrer mot læring 

Med professor Jo Røislien, UiS (strømmes til påmeldte)
Det er forskjell om du møter et fag for første gang når du er femten eller femti. Behovene er annerledes. Konteksten er annerledes. Du er annerledes. Og det å motivere voksne krever gjerne noe annet enn det å motivere barn. Samtidig; det er overraskende hvor mye folk virkelig ønsker å lære, så lenge det gjøres på rett måte. Jo Røislien har fått hundretusenvis av mennesker – fra 8 til 80 år – til å frivillig se på matte-TV på NRK, har jobbet med etterutdanning i statistikk for helsearbeidere som har flyktet fra tall og teori hele livet. Gjennom historier, personlige anekdoter og konkrete eksempler på ulike formidlingsutfordringer – og hvordan de ble løst – forteller Røislien hvordan enkle formgrep kan gjøre det ugjennomtrengelige tilgjengelig, og det kjedelige til en snakkis. 

Motivasjon og ultrafleksible studier i samarbeid med næringslivet 

Med professor Arne Krokan, NTNU (strømmes til påmeldte)
Arne Krokan kan godt kalles MOOC-ens gudfar i Norge med det mange regner som landets første MOOC: «Smart læring» i 2014. MOOC-en var i hvert fall den mest bærekraftige av disse første nettkursene, og mange av oss har nok vært innom modulene eller den tilhørende facebook-gruppa i årene etterpå. Krokan har fortsatt å eksperimentere med fleksibilitet i flere dimensjoner. Under overskriften «Høyere utdanningsministeren burde også kunne få ta eksamen» i Khrono 17. mars i år argumenterer han for å åpne studier i høyere utdanning, for eksempel slik at voksne arbeidstagere uten den i dag påkrevde bachelorgrad skal kunne ta emner på masternivå. Og at et studieemne på samme tid kan ligge på bachelor- og masternivå der ulik kompleksitet i sluttvurdering avgjør hvor studiepoengene innplasseres. Og dette er bare noen eksempler. 

Arne Krokan er professor i Teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. På FuNKon kommer han for å snakke om «Den norske modellen 2.0 og læringsmotivasjon» 

Læringsmotivasjon -fleksibilitet for å nå flere 

(strømmes til påmeldte)

Vi diskuterer ofte hvordan vi kan nå de som vi mener trenger mer utdanning. Det snakkes om fullføringsreform og kompetansegap. Andre mener at formell utdanning ikke er så viktig, at man lærer like godt på arbeidsplassen, og at kompetansegapet egentlig er et tegn på at utvikling og Innovasjon skjer. Likevel vet vi at det er mange der ute som kunne hatt god nytte av etter- og videreutdanning, som opplever tilbudet som utilgjengelig. Hvordan kan vi motivere disse gjennom ulike strategier for fleksibilitet? Vi har samlet Anders Fremming Anderssen (divisjonsdirektør i HK-dir), Henning Skau (leder i Organisasjon for norske fagskolestudenter) og Arne Krokan (professor ved NTNU)til en samtale:

Asynkron digital kommunikasjon som virker!

Med Mathilde Haraldsen Normann, OsloMet (strømmes til påmeldte)

Mathilde underviser ved fakultetet for helsefag ved OsloMet og har tatt i bruk en digital kommunikasjonsplattform for å engasjere studentene sine og motivere til samhandling. Med Curipod (tidligere Snapmentor) har Mathildes studenter hjulpet og støttet hverandre gjennom helet emnet. De stiller spørsmål og svarer hverandre, som i en facebookgruppe, men med den fordelen at de kan velge å være anomyme for hverandre, at det er Feideinnlogg og at læreren kan være til stede. Det siste gir studentene en trygghet, men det gir også læreren en unik mulighet til å finne ut hvordan studentene forstår fagstoffet som blir formidlet og hva de har problemer med.  

Årets nettpedagog

Med Fleksibel utdanning Norges kvalitetsutvalg  (strømmes til påmeldte)

Som alle tidligere år kunngjør Fleksibel utdanning Norges faste kvalitetsutvalg vinneren av prisen «Årets nettpedagog» -en pedagog eller et faglig team som tilrettelegger for kvalitet i nettbaserte læringsprosesser, bruker teknologi på en pedagogisk måte i undervisningen og/eller bidrar til videreutvikling av nettbasert undervisning.  Det er fortsatt åpent for å nominere egne kandidater til prisen, og du kan lese mer om det her: https://fleksibelutdanning.no/arets-nettpedagog/

Her er innlegget fjorårets vinner Ragnhild E. Lund fra USN holdt.

Podcast i undervisningen -Hvordan og hvorfor

Med Camilla Cahill, Lingu (strømmes til påmeldte) https://www.lingu.no/unmuta og https://norskpodden.captivate.fm/

Podcast og læringsprosess  – hvilket potensiale ligger i bruken av podcast som et ledd i den asynkrone læringen, og hvordan kan vi best utnytte mulighetsrommet som auditiv læring tilbyr?

I denne sesjonen blir vi med Camilla Cahill inn i noen refleksjoner rundt potensialet som ligger i teknologien og spesielt hvordan man kan bruke lydfiler og podcast i undervisningen.
Camilla er norsklærer ved språkskolen Lingu, som har spesialisert seg i nettbasert språkundervisning. Hun har skapt podcasten «Norskpodden» som er en fleksibel læringsressurs for sine studenter (som ikke har norsk som førstespråk). I tillegg er hun den ene halvparten av «Unmuta» som mange sikkert hørte på i vår. Lytt gjerne til å episoden med prof. Andreas Lund, der han snakker om «den kreative læreren», for denne samtalen har inspirert Camilla i hennes videre utvikling av podcast: https://open.spotify.com/episode/6xWC3wYx4MSBQy7fnu6Ra3

Bli med å utvikle morgendagens læringsteknologi

Med Ida Dahl fra Neddy (Kun fysisk konferanse)

Tenk  om det fantes et verktøy som kunne hjelpe oss med å skape gode læringsdesign. Slik at både enkeltøkter og tverrfaglige perioder henger godt sammen med læremidler, læringsaktiviteter og vurderingsformer som er tilpasset målene (enten vi nå kaller dem kompetansemål, læringsmål eller læringsutbyttebeskrivelser). I denne workshoppen skal vi først og fremst dele erfaringer og ideer rundt bordene, og deretter bli invitert inn i utviklingsarbeidet. Bli produkteier for en dag! I beste fall kan du bli med å påvirke hvordan en banebrytende startup utformer sine produkter for å løse utfordringene du kjenner på daglig i ditt arbeid. I verste fall kan du lære litt om hva andre gjør for å oppnå godt læringsutbytte hos sine studenter og elever.

Kom ut av din gamle komfortsone og inn i din nye!

Universell utforming og tilrettelegging i undervisningen

Med Elin Sollid og Jorunn Myhren, Funkis (Kun fysisk konferanse)

Vi vet at vi skal tilrettelegge for at alle skal kunne ta utdanning ut fra sine forutsetninger, men universell utforming høres ut som et ork… eller kan det faktisk være ganske inspirerende? Kan det til og med være slik at når vi planlegger at undervisningen skal være tilgjengelig for alle gjør vi grep som høyner kvaliteten på flere områder?

Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for organisasjoner, med medlemmer som har funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer – samt deres pårørende. Hovedformål er voksenopplæring utenfor det formelle utdanningssystemet. Med ambisjoner om selv å bli bedre på universell utforming og tilrettelegging i opplæringa deler de sine beste tips og triks og inviterer til ideutveksling.

Abonnement på læring

Med Cecilie Lønn, Norsk for deg! (Kun fysisk konferanse)

«Norsk for deg!» er en av de minste nettskolene i FuN-familien. Denne språknettskolen har utviklet en portal der studentene selv kan velge nivå «i sanntid» uten å gå gjennom kronglete administrasjon og uten å gå glipp av direkte kontakt med læreren. Cecilie Lønn har bygd opp nettskolen sin steg for steg gjennom flere år med prøving i liten skala, men nå vokser studentmassen jevnt og trutt. Med en skalerbar modell for fleksibilitet. -Hvorfor får ikke alle studenter slik valgfrihet?
https://norskfordeg.no/  

Møte til hybrid konferanse i Curipod

For digitale og fysiske deltagere

Oppstartsbedriften Curipod (tidligere Snapmentor) ser ut til å bli den neste norske EdTech-suksessen. Vi bruker Curipod til å holde kontakten mellom de fysiske og digitale deltagerne på konferansen, stille spørsmål til innleggene osv. Alle deltagere får tilsendt påloggingsinformasjon på epost dagen før konferansen. Frikk Fossan og Eirik Hernes Berre fra Curipod vil være tilgjengelige både fysisk og digitalt for å hjelpe til og svare på spørsmål.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!