Ekstra ressurser for digital tilrettelegging av fleksibel opplæring og undervisning - Fleksibel utdanning Norge

På denne siden finner du lenker til ressursene vi har henvist til i boka "Kvalitet i fleksibel opplæring og undervisning -en veileder i digital tilrettelegging". Ressursene er listet opp i samme rekkefølge som de står henvist til i boka.

Du kan også lese hele veilederen på nett. Den finnes her:

Kap. 6 Læringsaktiviteter og -ressurser

Gilly Salmons femtrinnsmodell: https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html

Kap. I Eksempler på læringsaktiviteter og digital tilrettelegging i fleksible undervisningstilbud

Forslag til bli-kjent-aktiviteter fra DIGIN: https://oslomet.instructure.com/courses/23302/modules#module_70372

Magnus Nohrs videotaksonomi: https://hiof-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/magnusn_hiof_no/ESXZ3ew-nK9DhLU4mYp8bgsBnlQ1lFJt2bG55c7ViXUlAw?e=bEMkIR

Universitetet i Agders videoressursside, med bl.a. kortversjonen av Richard Mayers multimedieprinsipper: http://videoforelesning.no/

Lingu og Epales podkastskole for undervisere og formidlere: https://lingu.no/sider/poddskolen

LINKS ressursside om kunstig intelligens: https://www.uio.no/link/aktuelt/2023/ki.html

Kap. II Universell utforming og opphavsrett

Nettstedet Del Rett: https://delrett.no/

Vedlegg: Eksempel på analyse og planleggingsverktøy

Fra Høgskolen i Innlandet, Senter for Livslang Læring i pdf-format: http://fleksibelutdanning.no/wp-content/uploads/2023/09/Analyse-og-planleggingsverktoy.pdf og i word-format: http://fleksibelutdanning.no/wp-content/uploads/2023/09/Analyse-og-planleggingsverktoy.docx

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her