fbpx

Navigate / search

 • FuNKon

  FuNkon er årskonferansen til Fleksibel utdanning Norge. Det er en nasjonal konferanse som avholdes hvert år i november. FuNKon siste konferanse

 • Medlemsfordeler

  Her har du en oversikt over medlemsfordeler i Fleksibel utdanning Norge. Det er også informasjon om påmelding og pris. Søk om medlemsskap her

 • Synkron

  SYNKRON utgis av Fleksibel utdanning Norge. Magasinet dekker livslang læring med vekt på innovative læringsformer. Få Synkron i posten her

 • Blogg

  FuNs direktør Torunn Gjelsvik har blogget om at nettbasert læring er en forutsetning for det kompetanseløftet vi alle må ta. Les FuN-bloggen her

Velkommen til fagseminar og årsmøte 2019

Tid og sted: 25.april 2019, Hotel Scandic Helsfyr, Innspurten 7

Program FAGSEMINAR

1400-1445

Kom på fagseminar om digital universell utforming!

ved Randi E Hagen, Høyskolen i Innlandet

1450-1515  Nytt fra Fleksibel utdanning Norge:

LANSERING I: FuNs utdanningspolitiske panel

LANSERING II: Funn fra medlemsundersøkelsen 2019

LANSERING III:  FuNKon19

1515-1530  Pause

1530 ÅRSMØTE

1630 MINGLING – Som alltid god prat, mat og drikke, som varer til vi blir
          ferdigsnakket   

Fagseminaret er åpent for alle, årsmøtet er kun for medlemmer. Meld deg på innen 15. april til Petter Kjendlie kjendlie@fleksibelutdanning.no

Fleksibel utdanning har en nøkkelrolle i kompetansereformen «lære hele livet»

Fleksibel utdanning Norge har gitt sitt innspill til ekspertutvalget for etter- og videreutdanning, som skal levere sin endelige rapport 1. juni. Vårt hovedbudskap er at fleksibel utdanning har en nøkkelrolle i kompetansereformen og vil måtte stå for en stor del av løsningen når flere voksne skal videreutvikle sin kompetanse mens de er i jobb.

Her er noen av våre hovedpunkter:

 • Øremerking av midler til fleksible og desentrale etter- og videreutdanningstilbud innenfor alle fagområder
 • Både poenggivende formell utdanning og uformell opplæring er viktig
 • Flere kortere, modulbaserte fleksible utdannings- og opplæringstilbud
 • Mer forskning på fleksibel og nettbasert læring
 • Utprøving av alternative finansieringsmodeller for livslang læring

 

Se innspillet på Kompetanse Norge sine nettsider (høyre kolonne)

Suksess for FuNs Alzheimersprosjekt, temaet følges opp i nytt prosjekt

Altzheimer-prosjektet «Home Based Care – Home Based Education» hadde som mål å lage et rent nettkurs av høy kvalitet for pårørende med omsorg for familiemedlem med demens. FuN var partner og kurset har fått betegnelsen «suksesshistorie» i Erasmus pluss databasen. Se lenke til prosjektet her. Dette resulterte i oppfølgingsprosjektet «Later Stage Dementia – Blended Learning for Families» som nå er i gang og skal være ferdig høsten 2020