fbpx

Navigate / search

 • Medlemsfordeler

  Her har du en oversikt over medlemsfordeler i Fleksibel utdanning Norge. Det er også informasjon om påmelding og pris. Søk om medlemsskap her

 • FuNKon

  Bli med på en av årets få ansikt-til-ansikt konferanser! FuNKon er vår nasjonale konferanse som avholdes hvert år i november. Les om FuNKon20 her!

 • Digital dugnad

  Her finner du vår ressursside i forbindelse med utfordringene omkring Corona-viruset, og skoler og universitet som går online. Les mer her

 • Blogg

  Tiden er kommet for en plan og et rammeverk for bruk av digitale undervisningsformer, sier Tommy Bull Henstein, direktør i FuN Les FuN-bloggen her

Hvor skal man markedsføre alt om nettbaserte kurs og utdanninger?

FAGWEBINAR

Tid: Torsdag 29. okt. kl. 10:00 – 11:30

Fleksibel utdanning Norge inviterer medlemmer til fagwebinar i samarbeid med Utdanning.no.  Det blir informasjon om den nye databasen til Utdanning.no, samt info om hvor mange som benytter databasen i dag. Fagseminaret gir innføring i hvordan man skaffer seg en brukerprofil og legger inn sine kurs og utdanninger. Det blir også erfaringsdeling mellom FuNs medlemmer.

Målet er at alle FuNs medlemmer skal samle sine nettbaserte tilbud i en database.

Målgruppen er de som markedsfører utdanningstilbudene og eksporterer kursdata.

Fagseminaret holdes i Teams og påmelding skjer på epost.

Program:

Kl 1000            Innledning ved FuN v/Tommy Henstein, Fleksibel utdanning Norge

Kl 1005            Informasjon om Utdanning.no (statistikk og bruk av databasen

v/Linn Sollied Madsen, Utdanning.no

Kl 1035            Erfaringer fra NooA v/Morten Flate Paulsen, NooA

Kl 1050            Erfaringsdeling fra de som bruker Utdanning,no v/Petter Kjendlie, FuN

Kl 1105            Spørsmålsrunde v/Tommy Henstein

Kl 1115            Orientering om etablering av et brukerforum. v/Petter Kjendlie, FuN

Kl 1125            Oppsummering ved FuN v/Tommy Henstein

NB! Mulighet for spørsmål underveis.

 

Vel møtt  hilsen oss i Fleksibel utdanning Norge

Godt og fremtidsrettet statsbudsjett for fleksibel læring


Av Tommy Bull Henstein,
direktør Fleksibel utdanning Norge

Statsbudsjettforslaget som regjeringen la frem i dag er ekstraordinært. Både fordi det viderefører mange av de utdanningstiltakene som ble innført under Korona-nedstengingen, slik som de 1600 nye fagskoleplassene, men også fordi budsjettet løfter fokuset på fleksibel utdanning. 

Positivt budsjettet
Regjeringen og Fleksibel utdanning Norge har et felles mål i at flere skal kunne lære hele livet, og på mange områder har vi også samme syn på hva som kan være viktige tiltak. I årets statsbudsjett ser vi til vår glede at regjeringen foreslår å satse videre på områder som også har vært viktige kampsaker for oss og våre medlemmer i flere år: 

 • Finansieringsordninger tilpasset voksneKonkrete eksempler er utviklingsmidler til å ytterligere fleksibilisere reglene i Lånekassen ved å gå fra årsbasert til studiepoengbasert ramme, samt forlenge unntaket som gjør det mulig at permitterte på dagpenger kan ta opplæring/utdanning.  
 • Tiltak som kan stimulere til utvikling av fleksible utdanningstilbud ved universiteter og høyskoler: konkretisert ved utviklingsmidler gjennom Diku og styrkingen av Units rolle i arbeidet med å dele digitale ressurser og god praksis. 
 • Andre tiltak spesielt med tanke på at voksne kan utvikle formell kompetanse samtidig som de står i jobb: Flere studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanningmodulstrukturerttilbud i fag og yrkesopplæring og fagbrev på jobb. Vi ser også positivt på det bebudede forsøket med videreutdanningsstipend for fagarbeidere, da det vil gi oss viktig kunnskap om insentivordninger. 

Det er positivt at så mange av rådene fra rapporten «Lære hele livet» blir fulgt oppmen vi savner oppstart av det nødvendige arbeidet med en godkjenningsordning/kvalitetskriterier for ikke-formelle opplæringstilbud. 

Økning for Fleksibel utdanning Norge
Vi i Fleksibel utdanning Norge Har også fått oppjustert vårt tilskudd. En økning på 3,7% gir oss større handlingsrom i året som kommer. 

Vi vil takke Høyre, Venstre og Krf for den tilliten de har vist oss og for det mandatet vi fortsetter å ha. Og vi lover å jobbe hardere enn noensinne med vårt oppdrag: Å bidra til å øke kvaliteten på og stimulere til utvikling av fleksibel utdanning i Norge. Sammen med medlemmene våre skal vi sørge for at god utdanning blir tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted, livssituasjon og individuelle behov. Vi gleder oss til jobben som ligger foran oss! 

Hva er egentlig god nettundervisning? Få tilsendt FuNs veileder og få tips, oversikter og undervisningsopplegg

«Hva er egentlig god nettundervisning, og hvordan skal vi få det til i praksis?» Dette er et spørsmål som har blitt mer aktuelt enn noensinne. Fleksibel utdanning Norges kvalitetsutvalg bestemte seg for å prøve å svare på utfordringen. De har ikke bare delt av sin innsikt og erfaring, de har også jobbet fram formuleringer og strukturer som gjør kompliserte sammenhenger tilgjengelig for ikke-eksperter. Fleksibel utdanning Norge mener det er blitt en nyttig og oversiktlig håndbok. For å vise hvor viktig vi synes den er, har vi farget boka knall rød! Vi håper den vil komme til nytte på nettskoler, fagskoler, høyskoler, universiteter og hos alle andre tilbydere av nettbaserte eller blandede kurs. Vi har kalt den «Kvalitet i nettundervisning – en veileder», men det er helt greit om du vil kalle den «FuNs lille røde».  Bestill boka på papir på post@fleksibelutdanning.no. (Husk riktig postadresse)  Ellers ligger boka tilgjengelig digitalt her.