fbpx

Navigate / search

 • Medlemsfordeler

  Her har du en oversikt over medlemsfordeler i Fleksibel utdanning Norge. Det er også informasjon om påmelding og pris. Søk om medlemsskap her

 • FuNKon

  FuNKon er vår nasjonale konferanse som avholdes hvert år i november. I år er konferansen digital og kostnadsfri. Se mer her. Les om FuNKon20 her!

 • Korona nettressurs

  Her finner du vår ressursside i forbindelse med utfordringene omkring korona-viruset, og skoler og universitet som går online. Les mer her

 • Synkron

  Synkron magasin er Fleksibel utdanning Norge sitt fagpressemagasin. Synkron på papir kommer 2-3 ganger i året. Les nyeste magasin her

Webinar 2021: God praksis fra nettutdanning, opptak

Storskala videreutdanning av engelsklærere på nett ved Årets nettpedagog 2020, opptak av webinar

 

Ragnhild Elisabeth Lund
Ragnhild Elisabeth Lund

Ragnhild Elisabeth Lund ble kåret til Årets nettpedagog 2020 av FuNs kvalitetsutvalg. Hun og teamet ved USN leverer et 100% nettbasert studium: «Kompetanse for kvalitet – Videreutdanning for lærere i Engelsk 1 (1-7)». Studiet tilbys på oppdrag for Utdanningsdirektoratet og har i inneværende studieår 224 studenter.

I dette webinaret forteller hun om hvordan emnet er rigget for at det skal være mest mulig selvinstruerende, samtidig som deltakerne skal oppleve et forpliktende og utviklende læringsfellesskap.  Emnet består av en rekke ulike komponenter som legger opp til selvstudium, men også til samarbeid i par og i større og mindre grupper. Samlinger i Zoom, med oppgaver knyttet til pensum, egne praksiserfaringer og egen språktrening, står sentralt i studiet.

Det blir satt av tid til å stille spørsmål, dele erfaringer og komme med innspill.

Onsdag 13. januar kl 1400-1500

 

 

Se opptak fra Synkron-live her. Tema: strømmetjeneste for livslang læring

Synkron magasin live: Norge bør organisere livslang læring som en strømmetjeneste, tilgjengelig via en nasjonal læringsplattform sier Teknologirådet. Vi tar en prat med Marianne Barland, Teknologirådet og June Breivik, blant annet forfatter av boka «Læring i en digital tid», som har laget en rapport om temaet. Vi vil følge opp temaet i senere sammenhenger. Kom gjerne med innspill i chatten.

Årets nettpedagog er kåret; prisen er gitt for høy kvalitet i læringsprosesser

Ragnhild Lund, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge vant denne uka prisen «Årets nettpedagog 2020». Blant begrunnelsene for nominasjonen var kandidatens arbeid med et 100% nettbasert studium: «Kompetanse for kvalitet – Videreutdanning for lærere i Engelsk 1 (1-7)». Studiet tilbys på oppdrag for Utdanningsdirektoratet og har i inneværende studieår 224 studenter.

For å vurderes for tittelen Årets nettpedagog må kandidaten oppfylle minst ett av tre kriterier:

 • Tilrettelegge for kvalitet i nettbaserte utdanninger
 • Bruke teknologi på en pedagogisk måte i undervisningen
 • Bidra til videreutvikling av nettbasert undervisning

Nominasjonen viser at hun oppfyller alle tre kriterier, med begrunnelsen: «Det unike ved kandidaten og dette nettbaserte studiet er ikke hva som skjer på Zoom eller i en enkelt samling, men at det er utviklet gode rutiner og en vurderingspraksis av høy faglig kvalitet som fungerer på nett for 224 studenter. Det representerer derfor et nybrottsarbeid i nettbasert språkpedagogikk, som tradisjonelt ikke har fungert godt for større grupper. Grundige evalueringer hvert år viser at deltakerne opplever det faglige innholdet som svært relevant, og det er lite frafall på studiet.»

I nominasjonen vises det til at både kurset og kvalitetsutvikling er teamarbeid, men at det er Ragnhild Lund som koordinerer arbeidet og har vært en drivkraft i kvalitetsarbeidet.

Ragnhild Lund og teamet bruker studentenes tilbakemeldinger til å forbedre studiet. Bruk av refleksjonsoppgaver i grupper kombinert med deling av praksiserfaringer er spesielt trukket fram som god vurderingspraksis. Studentene evaluerer vurderingsformen som god og lærerik.

Det vises til at kandidaten har utviklet gode rutiner og en vurderingspraksis av høy faglig kvalitet som fungerer på nett for store studentgrupper. Utdanningsinstitusjonene blir gjennom nye læringsformer og stort behov for utdanning ifm kompetansereformen, utfordret på kapasitet og ha store studentgrupper på nett. Det er derfor viktig å utvikle og dele kunnskap om å utvikle og gjennomføre gode undervisnings- og vurderingsformer over nett med store grupper.

Kvalitetsutvalget mener Ragnhild Elisabeth Lunds arbeid, erfaring og kompetanse vil bidra til at utdanningssektoren for ny kompetanse innen nettbasert fleksibel utdanning.

Prisen deles ut av Fleksibel utdanning Norges kvalitetsutvalg til en som tilrettelegger for kvalitet i læringsprosesser og bidrar til videreutvikling av nettbasert undervisning.