Webinarer for HYU 2023 - Fleksibel utdanning Norge

En webinarserie på fire webinarer om å bygge gode nettbaserte læringsopplegg, og å bruke ting som allerede finnes "der ute". Målgruppe: lærere, fagansvarlige og studieutviklere i høyere yrkesfaglig utdanning. Webinarene er selvsagt gratis, men krever registrering.

Fleksibel og skalerbar: En MOOC

Opptaket ligger her: https://vimeo.com/nadenff/fiamooc?share=copy og presentasjonen finner du her: http://fleksibelutdanning.no/wp-content/uploads/2023/09/presentasjon-mooc-190923.pdf

Fagskolen i Agder står bak et fleksibelt, åpent og gratis emne levert på plattformen OpenEdX. Så vidt FuN vet er dette Norges første MOOC for høyere yrkesfaglig utdanning.Realfagslærer Kari Randøy Heuer opplevde at studentene ikke syntes samlingene var det mest nyttige i emnene. Det var mengdetrening de trengte. I realfagene ligger store deler av faginnholdet til rette for individuell øving med rask, automatisk tilbakemelding. En søknad til HK-dir senere har Fagskolen i Agder fått sin første MOOC. I webinaret blir det både presentasjon og tid til spørsmål/samtale. Vi snakker litt om nettpedagogikken FiA bruker, hvorfor de mener det er lurt å «gi bort» undervisningen og litt om samspillet mellom video, lærebok og oppgaveløsning.

En skattkiste av gode og gratis ressurser -her er skattekartet

Tirsdag 17. oktober kl 1530-1630 

I første webinar så vi eksempel på at fagskolen hadde brukt gratis og åpne nettressurser blant annet fra NDLA. NDLA er eid av fylkeskommunene. De digitale læringsressursene er gratis, kvalitetssikrede og tilgjengelig for alle. NDLA lager ressursene for for videregående nivå, men fagskolene kan finne mye godt innhold. Spesielt med tanke på tilpasning og tilrettelegging av undervisning, repetisjon og studentaktive læringsformer.

Ta gjerne en titt på: https://ndla.no/. I webinaret får vi tips til hvordan finne frem til ressurser vi kan bruke, hvordan de kan settes inn i egne opplegg og hvordan studentene kan oppmuntres til å finne egne ressurser.

Registrer deg til webinaret med denne lenka: https://fleksibelutdanning-no.zoom.us/meeting/register/tZUpcuquqzIoGtGljWrR22WLjrlvIUUk8kj5

Presentasjonen blir tatt opp og delt med deltagerne etterpå.

Kunstig intelligens og ekte intelligens – en robot som hjelper med undervisningen

Torsdag 2. november kl 1400-1500

I dette webinaret skal vi utforske hvordan vi kan bruke en chatbot for å gjøre undervisningen mer engasjerende, tilpasset den enkelte – med mål om å forbedre læringsutbytte for den enkelte student. Ståle Langvik fra Fagskolen i Vestfold og Telemark er en tidlig bruker av teknologien, og en av de personene vi ofte hører om når det gjelder innovasjon. Han har eksperimentert med og implementert kunstig intelligens i undervisningen, utviklingen av pedagogiske ressurser og til og med i egne studier. Han kommer også til Fagskolekonferansen uken etterpå, men i dette webinaret har vi ham for oss selv, med 100% fokus på undervisere og utviklere, samt nyttige tips og triks. Det blir også rom for deltakernes innspill og samtaler, uten forstyrrelser fra bråkete roboter.

Registrer deg til webinaret med denne lenka: https://fleksibelutdanning-no.zoom.us/meeting/register/tZArcO6tqTIiEtQK1x0SiNaosDPHveZG2Gzc

Kan man lage glimrende nettundervisning basert på andres arbeid? Jepp -til og med lovlig.

Torsdag 16. november klokka 1300-1400

Denne gangen lærer vi av UH-sektoren. Gabi Høium Hurlen fra OsloMet står bak kurset Nett-Lett Læring, også dette på plattformen OpenEdX. Kurset skal vise oss «hvordan vi kan pakke inn læringsressursene og servere slik at studentene vil spise dem». Spesielt hvordan vi kan ta gode læringsressurser andre har laget, men sette det inn i en personlig og tilpasset ramme slik at studentene kjenner det igjen som sitt eget studium. Gabi bruker blant annet videoer, kunstig intelligens og den meget lettbrukte og gratis programvaren H5P. Ressurser som er tilgjengelige også i fagskolesektoren og for den enkelte underviser. Se gjerne https://film.oslomet.no/nett-lett-laering

Registrer deg med denne lenka: https://fleksibelutdanning-no.zoom.us/meeting/register/tZEsc–srTwqE9JzZTUmrwjNvZ_-MmmhXzR0

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her