Utmelding - Fleksibel utdanning Norge

Følgende er vedtatt i vedtektene om utmelding

§ 13 UTMELDING, EKSKLUSJON M.V.
Utmelding av FuN må skje skriftlig, med virkning fra utgangen av kalenderåret. Medlemmet som melder seg ut, har plikt til å betale kontingent og andre gjeldende medlemsbidrag for det år utmeldingen finner sted.

Et medlem som handler i strid med FuNs vedtekter, med vedtatte retningslinjer eller vedtak i FuN, eller som på annen måte opptrer til alvorlig skade for FuN eller for den fleksible utdanningens renommé, kan ekskluderes eller suspenderes fra FuN. Vedtak om eksklusjon eller suspensjon av et medlem fattes av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte etter innstilling fra styret, og det kreves minst 2/3 flertall av de øvrige medlemmer. Medlemmet skal på forhånd gis rimelig anledning til å legge fram sin sak for styret og årsmøtet.

Et medlem som blir ekskludert eller suspendert, har ikke krav på midler i FuN eller på refusjon av kontingent eller medlemsbidrag.

Send melding til leder av FuN, Eleni Simeou Askim
eleni@fleksibelutdanning.no

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!