Thorleif Hjeltnes - Fleksibel utdanning Norge

Thorleif Hjeltnes er en pioner innen e-læring i Norge og har arbeidet med nettbasert utdanning helt siden 1987. Han har i tillegg ledet IT-avdelingen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 16 år og vært prorektor i en periode. Thorleif Hjeltnes er dosent med spesialisering innen IKT og læring.

Thorleif Hjeltnes er nå daglig leder av Stiftelsen TISIP. TISIP fagskole tilbyr NOKUT akkrediterte tilbud innen IT-drift og IT-salg. Per nå er 19 enkeltemner med studiepoeng tilgjengelig via nettstedet www.itfag.no.

Hjeltnes har vært prosjektleder for en lang rekke EU-prosjekt innen e-læring. Eksempler på prosjekt med fokus på standarder og kvalitet er QUIS – Quality Interoprablity and Standards og iQTooL – Innovative eLearning Tool for Quality Training Material in VET.
Thorleif Hjeltnes har forsket på ulike tema innen e-læring som har resultert i 50-talls publikasjoner.
Forskningen har vært knyttet til tema innen IKT og læring, Virtuelle universitet, OER, medstudent­vurdering, og gjennomføringsgrad.
Thorleif Hjeltnes har vært en av bidragsyterne for å ta frem metoden Conurrent e-learning Design, en metode som blant annet er brukt for design av flere MOOC-er – f.eks. IKT i Læring og den internasjonale MOOC-en i entreprenørskap, FLITE. Hjeltnes leder nå to Erasmus+ prosjekt rettet mot entreprenørskap og etablering av egen virksomhet blant innvandrere.
Thorleif Hjeltnes har sittet som vararepresentant i styret for Norgesuniversitetet og i valgkomiteen for FUN.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her