fbpx

Navigate / search

Thorleif Hjeltnes

Thorleif Hjeltnes er en pioner innen e-læring i Norge og har arbeidet med nettbasert utdanning helt siden 1987. Han har i tillegg ledet IT-avdelingen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 16 år og vært prorektor i en periode. Thorleif Hjeltnes er nå dosent med spesialisering i e-læring, ansatt ved Institutt for datateknikk og informatikk, IDI, ved NTNU.
Thorleif Hjeltnes er daglig leder av Stiftelsen TISIP i en bistilling. TISIP har utviklet nettstedet www.itfag.no. NTNU benytter løsningen og leverer her 50 nettbaserte emner innen IT og digitalisering, økonomi og ledelse, alle med studiepoeng.
Thorleif Hjeltnes har vært prosjektleder for en lang rekke EU-prosjekt innen e-læring. Eksempler på prosjekt med fokus på standarder og kvalitet er QUIS – Quality Interoprablity and Standards og iQTooL – Innovative eLearning Tool for Quality Training Material in VET.
Thorleif Hjeltnes har forsket på ulike tema innen e-læring som har resultert i 50-talls publikasjoner. Forskningen har vært knyttet til tema innen IKT og læring, Virtuelle universitet, OER, medstudentvurdering, og gjennomføringsgrad.
Thorleif Hjeltnes har vært en av bidragsyterne for å ta frem metoden Conurrent e-learning Design, en metode som blant annet er brukt for design av flere MOOC-er – f.eks. IKT i læring,  og den internasjonale MOOC-en i entreprenørskap, FLITE.
Thorleif Hjeltnes har sittet som vararepresentant i styret for Norgesuniversitetet og sitter i valgkomiteen for FUN.