Fagskolen Nordland - Fleksibel utdanning Norge

Nordland fagskole har ca. 300 studenter og ca. 30  årsverk tilknyttet de ulike avdelingene. Dagens faste studiesteder er Narvik, Melbu, Svolvær, Leknes, Mosjøen og Bodø. I tillegg tilbyr vi fagskoleutdanning innen helse, sosial og oppvekst og opplevelsesbasert reiseliv ved flere alternerende studiesteder som endrer seg fra år til år.

Nordland Fagskoles tilbud på utdanning.no

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her